4 cordes

Objectius de l'activitat:

- Afavorir processos imaginatius i expressius a través de la improvisació, la composició i la interpretació amb la implicació activa dels infants en les activitats proposades.
- Desenvolupar tècniques i dinàmiques participatives per donar veu als infants així com involucrar-los en cada una de les fases del projecte.
- Aproximar la música als infants amb risc d’exclusió social, les seves famílies i el seu entorn proper a través d’activitats artistico-socials i potenciar la cohesió social.
- Fer extensible el procés i el producte final al municipi on s’actuarà a partir de concerts, jornades de portes obertes, trobades i/o diferents actuacions.
- Dinamitzar culturalment l’entorn dels infants: crear espais de cooperació, d’intercanvi intergeneracional així com afavorir processos d’interacció a partir del que s'ha après al llarg del procés.
- Potenciar el desenvolupament d’habilitats socials per mitjà del treball de les capacitats tècniques instrumentals.
- Afavorir que el CEIP formi part del seu entorn a partir d’un pla de difusió del projecte i obrir les portes del centre a les famílies del barri en activitats relacionades
amb el 4cordes.

Descripció:

El projecte 4cordes neix amb el propòsit d’oferir nous recursos per abordar les realitats de l’entorn de l'alumnat a partir de l'aprenentatge artístic, desenvolupar habilitats instrumentals a través del violí i el violoncel i potenciar la cohesió social partint sempre de l’excel·lència en les activitats i la interacció entre el centre, les famílies i el barri. Els nens i les nenes aprendran a tocar els instruments i aquest serà el vehicle de transformació de la seva realitat, involucrant directament les famílies i l’entorn del projecte.
El 4 cordes vol complementar les estructures del sistema educatiu formal educant no només des d’un punt de vista instrumental sinó que a més té el propòsit de vetllar pel desenvolupament de competències socials, comunicatives i relacionals dels seus destinataris, crear espais de cooperació entre els agents implicats (alumnes, famílies, entitats del barri) i generar processos de reflexió individual i col·lectiva.
En aquest context i entenent que la música és una font inexorable de creixement personal i del’entorn, entenem aquest projecte d’aprenentatge com un model alternatiu i innovador de transformació social.

Destinataris: Alumnat de 3r d'educació primària.

Lloc/Centres: Escola Germanes Bertomeu.

Data: De setembre a juny.

Hi participa: Institut Municipal d’Educació, Escola Municipal de Música, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.