Institut Miquel Biada

alt

Centre públic d'educació secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior

Adreça: Av. Puig i Cadafalch, 89-99 (08303)
Tel: 93 798 14 89
Fax: 93 798 45 32
Email: a8021259@xtec.cat
URL: http://www.biada.org
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 21 hores
Notes: Parcialment adaptat


 

L’Institut Miquel Biada és un centre educatiu d’educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles formatius. Per la seva llarga trajectòria en la formació de nois i noies tant de la ciutat com de la comarca, és un punt de referència dins de l’àmbit educatiu municipal i comarcal. Els orígens es remunten a l’any 1866 quan l’Ajuntament de Mataró va crear l’Escola d’Arts i Oficis. Des dels inicis d’aquesta escola fins a l’actual Institut Miquel Biada, l’Ajuntament de Mataró ha estat el titular i qui s’ha fet càrrec de la gestió d’aquest centre educatiu. Actualment s’imparteixen els següents estudis:

Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Batxillerat en ciències i tecnologia
Batxillerat en humanitats i ciències socials
Cicles formatius de grau mitjà i superior de les següents famílies:

- Administració
- Edificació i obra i civil
- Electricitat i electrònica.

- Fabricació mecànica
- Manteniment de vehicles autopropulsats
- Manteniment i serveis a la producció
- Química

Acreditació competències professionals
Les persones amb experiència professional que necessiten acreditar la seva qualificació però que no tenen cap reconeixement oficial poden obtenir un títol de formació professional per mitjà d’un procés d'orientació i avaluació.

Curs de preparació per a la prova d’accés al grau superior
Adreçat a les persones que havent superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional volen cursar un cicle formatiu de grau superior que hi estigui relacionat.

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Són diferents ensenyaments que es poden cursar quan no es disposa del títol de Graduat en Educació Secundària (GES). Proporcionen als nois i noies que finalitzen l’educació obligatòria sense assolir-ne els objectius:
Accedir al món del treball a través de l’acreditació de competències bàsiques de primer nivell.

Àmbits: administratiu, elèctric, imatge personal i informàtic