MATARÓ, ciutat amiga de les persones grans

Què és una ciutat amiga de les persones grans?

Ciutat amiga de les persones grans és un compromís de l’Ajuntament per construir col·lectivament una ciutat més accessible i més respectuosa envers les persones grans.

L’1 de juny de 2017, el Ple Municipal va aprovar, per unanimitat, l’adhesió de Mataró a la Xarxa de Municipis Amigables amb les Persones Grans de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) que a l’estat espanyol lidera l’IMSERSO.

L’OMS indica que les ciutats han d’adaptar el seu entorn i els seus serveis per què les persones grans visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin en la vida de la ciutat. Per aquet motiu cal conèixer la seva experiència i també les seves propostes de millora en vuit àmbits diferents.

- Participació social i cívica
- Mobilitat i transport
- Accessibilitat i ús dels espais públics
- Habitatge
- Serveis Socials i de Salut
- Relacions de suport i ajuda mútua.
- Respecte, desigualtats i condicions d’inclusió.
- Comunicació i informació.

Ciutat amiga de les persones grans és un projecte que es basa en la participació activa de les persones grans a partir de fòrums, grups de discussió i entrevistes, on es recullen les opinions d’aquestes persones sobre l’entorn físic de la ciutat, l’entorn cultural i social i l’entorn serveis. D’aquesta manera, les persones grans esdevenen protagonistes del projecte que vol contribuir a orientar les polítiques públiques des de la mirada de les persones grans i la promoció de l’envelliment actiu i saludable, que assegura la qualitat de vida i benestar de les persones.

Quins són els principals objectius del projecte?

L’objectiu principal és dissenyar una ciutat per a totes les edats, que possibiliti a les persones grans una major participació i millor qualitat de vida. És l’abordatge de l’envelliment de la població de les ciutats en la seva diversitat, estimulant la pressa de consciència i adoptant mesures per a la millora d’entorns urbans amigables amb les persones grans.

Altres objectius que es planteja aquest projecte són:

• Generar processos de participació comunitària, centrats en la participació de les persones grans.

• Facilitar la introducció de canvis a les diferents àrees competencials del municipi per millorar la qualitat de vida de les persones, tant grans com ciutadania en general.

• Millorar els entorns i facilitar el seu accés mitjançant actuacions a l’entorn construït i optimitzant els transports col•lectius.

• Prioritzar l’autonomia i generar seguretat a través de programes d’atenció sociosanitària i conscienciació.

• Aprofitar el potencial que representen les persones grans a la vida ciutadana.

• Generar una xarxa d’iniciatives d’amigabilitat a la ciutat.

• Agrupar projectes i activitats que tenen com a objectiu general millorar la ciutat per fer-la més amigable i també la qualitat de vida de les persones grans i, per extensió, de tota la ciutadania del municipi.

A qui s’adreça el projecte?

El projecte Mataró, ciutat amiga de les persones grans s’adreça a persones majors de 50 anys residents al municipi.
 

D'acord amb allò que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer automatitzat, propietat de l'Ajuntament de Mataró, amb la finalitat de dur a terme l'adequada gestió de les comunicacions en relació als programes de gent gran activa El titular consent expressament el tractament de les seves dades amb la finalitat que l'Ajuntament pugui atendre els objectius indicats. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació adreçant-vos al Servei d’Igualtat i Ciutadania - Programes de Gent Gran Activa, Carrer de Juan Sebastián Elcano, 6, 08302 – Mataró. Tel. 93 758 26 26 i 93 702 28 97 gga@ajmataro.cat