Garantia Juvenil


La Garantia Juvenil és un programa promogut per la Unió Europea per tal de lluitar contra l’atur juvenil i fer més efectiva la incorporació activa de les persones joves al mercat de treball oferint recursos que en facilitin oportunitats reals d’accés a l’ocupació. 

La missió del programa és garantir que totes les persones joves que tenen més 16 i menys de 30 anys, que no treballen ni estudien i que no realitzen actualment cap formació rebin una oferta d’ocupació, d’educació contínua, de formació o d’un període de pràctiques en el menor temps possible.

Des de l’Oficina Jove del Maresme-Sidral s’ofereix informació personalitzada sobre el programa, suport en el procés d’inscripció, i assessorament sobre els recursos i programes que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de Mataró i el Maresme, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Mataró i els diferents serveis i agents del territori que treballen amb persones joves.

Quins són els requisits d’accés a la Garantia Juvenil?

· Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció.

· Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà/na de la Unió Europea, d’un dels estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa. També poden inscriure’s les persones estrangeres titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que les habiliti per treballar.

· Estar empadronat/da a qualsevol municipi de Catalunya.

· No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

· No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

· No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

· Manifestar tenir interès adquirint un compromís de participació en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Com es pot realitzar la inscripció?

Des de l’Oficina Jove del Maresme-Sidral s’ofereix informació i suport en el procés d’inscripció al Programa de Garantia Juvenil: 

 


Si tens dubtes o vols més informació, omple les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat posible:


D'acord amb allò que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer automatitzat, propietat de l'Ajuntament de Mataró, amb la finalitat de dur a terme l'adequada gestió de les comunicacions en relació als programes i serveis de l’Oficina Jove del Maresme-Sidral. El titular consent expressament el tractament de les seves dades amb la finalitat que l'Ajuntament pugui atendre els objectius indicats. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos al Servei d’Igualtat i Ciutadania-Programes de Joventut, Plaça de Miquel Biada, 5 08301 – Mataró. Tel. 93 702 57 41 joventut@ajmataro.cat

 

Ubicació i horari

Programa de Garantia Juvenil
Oficina Jove del Maresme-Sidral
Centre cívic Cabot i Barba
Plaça de Miquel Biada, 5
08301 – Mataró
Tel. 93 798 96 49
maresme@oficinajove.cat

Horari d’atenció:
Matins: dimecres de 10 a 14h i dissabte de 9 a 14h.
Tardes: de dilluns a divendres, de 17 a 20h.

Centre Cívic Cabot i Barba Ampliar mapa