Pla Jove


El Pla Jove x Mataró és un instrument de planificació estratègica mitjançant el qual s’estableixen les polítiques i actuacions de l’Ajuntament adreçades a les persones joves de Mataró per al període 2013-2016. És fruit d’un procés d’elaboració que va comptar amb la participació dels diferents serveis municipals, de les entitats juvenils i d’altres agents socials de la ciutat. 

El document del Pla Jove inclou una diagnosi que constitueix una fotografia sobre la realitat de la població juvenil de la ciutat, i de les polítiques i serveis que s’hi adrecen. A partir d’aquesta anàlisi, i d’acord amb les propostes realitzades per les entitats juvenils i per les persones joves que a títol individual van participar en el procés d’elaboració del Pla, s’estructura una estratègia de futur en funció dels reptes que proposa el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, document en el qual s'emmarca:

REPTE 1: Aconseguir l'èxit en la trajectòria educativa de la joventut.

REPTE 2: Aconseguir l'èxit en la trajectòria laboral de la joventut.

REPTE 3: Aconseguir l'èxit en la transició domiciliària de la joventut.

REPTE 4: Promoure la vida saludable en la joventut.

REPTE 5: Avançar cap a l'autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col•lectiu.

REPTE 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l'oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors.

REPTE 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d'organització col·lectives.

Per a cadascun d'aquests reptes es plantegen un seguit d'objectius estratègics i objectius operatius que es concreten posteriorment en les actuacions que es van desplegant al llarg del període de vigència del pla. El desenvolupament de la implementació del pla s’avalua de forma anual i se’n fa un seguiment continuat en el marc del Consell Municipal de Joventut.

Documents