Informació als instituts


Des de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró es desenvolupa el Servei d’informació juvenil als instituts que permet fer accessible la informació de l’Oficina Jove del Maresme –Sidral de manera descentralitzada als i les estudiants de la majoria dels centres de secundària de la ciutat.

El servei dóna a conèixer les activitats que es duen a terme per part de la Xarxa d’Espais Joves, dels diferents serveis municipals o entitats i que s’adrecen preferentment al públic jove, amb l’objectiu d’apropar els diferents recursos existents a l’abast en qualsevol àmbit que puguin ser del seu interès.

Els i les informadors/es del servei formen part de l’equip d’educadors/es de la Xarxa d’Espais Joves i es desplacen als instituts per a realitzar accions de difusió, dinamització de la informació i detectar necessitats informatives, en col·laboració amb els i les professionals dels centres. Mitjançant aquesta tasca de proximitat es coordina el Projecte de Suport Escolar, que es desenvolupa als quatre Espais Joves de la ciutat i que té per objectiu afavorir l’adquisició d’hàbits de treball i estudi com a eina útil en la construcció del futur.

El Servei d’informació juvenil als instituts apropa la informació als i les estudiants amb l’objectiu de treballar per a la igualtat d’oportunitats, el foment de la participació i l’associacionisme estudiantil.