Intervenció comunitària


Els serveis i activitats de la Xarxa d’Espais Joves adreçades a les persones joves de Mataró no es realitzen únicament als equipaments juvenils. També es desenvolupen en clau comunitària als diferents barris de la ciutat, per mitjà d’activitats a l’espai públic i d’iniciatives conjuntes amb el teixit associatiu.

Un dels objectius educatius centrals dels Espais Joves és afavorir la socialització de les persones joves i fomentar la seva autonomia, participació i vinculació amb el seu entorn social, en tant que ciutadanes actives.

En el marc del Projecte de dinamització comunitària de la Xarxa d’Espais Joves, s’organitzen activitats a l’espai públic i a d’altres equipaments municipals que habitualment compten amb la col·laboració d’associacions de la ciutat, promovent així el treball en xarxa i el coneixement del teixit associatiu local. Aquestes activitats es dissenyen a partir dels interessos i motivacions de les persones joves usuàries de la Xarxa amb la finalitat de donar visibilitat a les iniciatives juvenils i de potenciar la participació en activitats i espais de convivència en un marc d’educació inclusiva.

Des de la Xarxa d’Espais Joves també es duu a terme el Projecte d’Educadors/es en Medi Obert, que es desenvolupa des de l’any 2012 als barris de Rocafonda i El Palau, des de l’any 2013 a Cerdanyola i des del 2016 a la Llàntia i Pla d’en Boet. L’objectiu principal del projecte és ampliar i complementar la intervenció socioeducativa que es realitza des de la Xarxa d’Espais Joves de la ciutat, mitjançant una intervenció de proximitat adreçada específicament a persones joves de més de 16 anys que ocupen l’espai públic, estan desocupades o es troben fora de la xarxa de recursos existents.

En aquest sentit, se’n fomenta l’autonomia promovent la seva incorporació al mercat laboral i/o a programes de formació i, al mateix temps, s’aposta per una atenció comunitària que millori la percepció del col•lectiu jove per part dels agents del territori.

Per fer-ho, es treballa en una doble dimensió: en medi obert, mitjançant dues rutes setmanals a l’espai públic en cada territori per part d’educadors/es dels Espais Joves que serveixen per arribar a la població jove desvinculada d’altres recursos, contactar amb possibles beneficiaris/es del projecte, crear el vincle educatiu necessari i mantenir una interlocució constant amb les entitats del territori. I en clau individual, mitjançant un treball d’orientació i acompanyament a les persones joves que formen part del projecte per tal que s’incorporin en un recurs formatiu o laboral i coneguin els recursos i serveis de la ciutat, a partir d’entrevistes individuals, suport i assessorament en la realització de tràmits i activitats de coneixement de l’entorn.