Suport a l'estudi


El suport a l’estudi és un dels eixos centrals de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró i es duu a terme diàriament de dimarts a divendres als quatre espais joves de la ciutat, amb la finalitat de facilitar un espai adaptat i un suport educatiu als i les joves estudiants per a què puguin fer deures o treballs i adquireixin hàbits d’estudi que els facilitin la seva trajectòria acadèmica.

Cadascun dels quatre Espais Joves compta amb un espai còmode, atractiu i amb recursos disponibles per a l’estudi, que es complementa amb una sala de noves tecnologies que permet consultar informació a Internet i realitzar treballs amb eines ofimàtiques.

En el marc d’aquests espais s’impulsen accions que contribueixen a reforçar coneixements, habilitats i tècniques d’estudi, amb l’objectiu de prevenir el fracàs escolar i oferir una atenció educativa flexible que fomenta l’autonomia a l’hora de resoldre dubtes i l’eficiència en la gestió del temps d’estudi.

A més dels espais habilitats per a l’estudi autònom de les persones joves, la Xarxa d’Espais Joves desenvolupa, en coordinació amb diferents centres educatius de la ciutat, el Projecte de Suport Escolar, que té per objectiu afavorir l’adquisició d’hàbits de treball i estudi com a eina útil en la construcció del futur. El projecte es desenvolupa per mitjà d’una una atenció educativa personalitzada i en formen part joves derivats/des dels centres educatius, amb els quals s’acorda un programa d’assistència a la sala d’estudi i se’n realitza un seguiment durant el curs, en coordinació amb el responsable pedagògic de cada centre (tutor/a, psicopedagog/a, integradors/es socials, etc.).