Promoció de l'Activitat Econòmica als Polígons Industrials

Des de l’IMPEM fomentem les àrees industrials de la ciutat amb l’objectiu de què totes les empreses que s’hi ubiquen puguin desenvolupar la seva activitat econòmica de la manera més eficaç possible. Els polígons d’activitat econòmica són motors econòmics, generadors d’activitat empresarial i creadors de llocs de treball.

L’objectiu és dur a terme actuacions de millora, difusió i promoció, per tal d’augmentar la competitivitat de les indústries existents, atraure inversions i evitar deslocalitzacions industrials.
 
Principals línies estratègiques:
1.Constitució d’una unitat de suport i Comissió Interdepartamental, que actuï com a interlocutora única amb les empreses.
2.Millora de les zones industrials, tant en concepte d’infraestructures com en imatge de marca i visualització.
3.Foment de l’associacionisme, amb l’objectiu de què les empreses puguin tractar diferents temàtiques d’interès comú (mobilitat, telecomunicacions, manteniment, necessitats energètiques...) de forma conjunta i eficient.
 

Què fem?

Diferents accions de dinamització dels polígons industrials de Mataró.

Qui pot accedir al servei?
Empreses dels polígons de Mataró o amb voluntat d’instaurar-s’hi.

Contacta'ns

Mataró Empresa

TecnoCampus Mataró-Maresme.
Torre TCM2 Planta Baixa. Av.Ernest Lluch 32 (Porta Laietana) 08302 Mataró
Tel: 93 169 65 00    serveiempresa@tecnocampus.cat

 Amb el suport de :

 log_Diba