• Hostaleria. Activitat econòmica (15/03/2017)

   

  Loading...

  Loading...

   

 • Indústries manufactureres. Activitat econòmica (13/05/2014)

  L'any 2013 finalitza amb 3.969 treballadors assalariats a les manufactures mataronines. Al llarg dels quatre trimestres de 2013 la xifra d'assalariats ha anat oscil·lant al voltant dels 3.900 assalariats. Pel que fa a la variació interanual d'assalariats que s'ha registrat trimestre rere trimestre en el 2013, aquesta presenta un perfil ascendent, passant d'un -4,5% en el primer trimestre de 2013 a un 0,2% en el quart trimestre de 2013. Caldrà esperar a les xifres d'assalariats en les manufactures del 2014 per veure si es mantenen el valors positius en la variació interanual i si es confirma la tendència a l'alça.
   
 • Hostaleria. Activitat econòmica (13/05/2014)

  sant_simxF32Les dades de la Tresoreria de la Seguretat Social en la secció econòmica de l'hostaleria a Mataró segueix perdent efectius. Així, en el 2013, el nombre d'assalariats s'ha reduït un -7,3% interanual i el d'empreses un -6,7%. Únicament els autònoms aconsegueixen registrar una augment en el nombre d'efectius, amb un 4% més que un any enrere. En total el nombre d'assalariats en l'hostaleria a Mataró en el 2013 se situa en 1.470, el d'empreses en  305 i el d'autònoms en 732.

   
 • Activitat i estructura empresarial. Activitat econòmica (30/11/2016)

   

  Form_prof_laboratori_G_MCEls principals indicadors relacionats amb l'activitat econòmica presenten millores. El nombre de treballadors assalariats que hi ha comptabilitzats a Mataró al tercer trimestre de 2016 és de 28.614, el que representa un ascens del +3,3% respecte les xifres d'un any abans; el nombre d'empreses augmenta un +4,1% interanual. Pel que fa al nombre de treballadors per compte propi, aquest ha crescut un +1%, i ja són 12 trimestres consecutius en què el nombre d'autònoms presenta un creixement de treballadors a Mataró.

  Apartat d'Activitat i estructura empresarial de l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró 

 • Llicències d'activitat. Activitat econòmica (17/12/2013)

  Les sol·licituds de llicències d'activitat a Mataró van arribar a les 692 al 2012, un 5,8% més que les que van comptabilitzar-se en el 2011.
   
   
 • Comerç. Activitat econòmica (17/12/2013)

  L'activitat comercial a Mataró, analitzada a través del nombre d'assalariats, autònoms i empreses, presenta un clar retrocés respecte les xifres d'un any abans. Les davallades interanuals són, respectivament, del -4,8%, -2,3% i del -3,9%.

  Apartat del Comerç de l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró

 • Construcció. Activitat econòmica (17/12/2013)

  Continua la davallada d'assalariats, autònoms i empreses en la secció econòmica de la construcció a Mataró. Aquest sector disposava a finals de 2012 de 1.119 assalariats, 939 autònoms i 263 empreses (o centres de cotització). Respecte fa un any, la construcció ha perdut més de 400 assalariats, 24 empreses (o centres de cotització) i 118 autònoms. Respecte fa quatre anys el sector ha perdut 1.373 assalariats, 255 empreses i 643 autònoms.
   
 • Educació. Activitat econòmica (17/12/2013)

  El nombre d'assalariats a Mataró en la secció econòmica de l'educació se situa, a finals del 2012, en 2.246, un 2,4% més que els que hi havia un any abans. Per contra, autònoms i empreses presenten una davallada del -4,4% i del -1,8%, respectivament.

  Pel que fa a la matriculació d'alumnes als centres educatius de Mataró, el nombre de matriculats creix en gairebé totes les etapes. Només en l'educació infantil de 0 a 3 anys i en els programes de qualificació professional inicial (PQPI) es redueixen el nombre de matriculats.

  Apartat de l'Educació de l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró

 • Activitats sanitàries i de serveis socials. Activitat econòmica (17/12/2013)

  L'any 2012 finalitza amb un augment d'assalariats, autònoms i empreses en aquesta secció econòmica. El nombre d'assalariats frega els 5.000, i representa un 1% més que els que hi havia un any enrere; de treballadors autònoms n'hi ha 207, el que significa un creixement interanual del 5,6%; i les empreses augmenten un 10,6% interanual.

 • Activitat econòmica al Perfil de la Ciutat. Activitat econòmica (17/12/2013)

  Comparació d'indicadors relacionats amb l'activitat econòmica entre 13 ciutats mitjanes de Catalunya: assalariats, empreses, autònoms, índex d'especialització...

  Apartat d'Activitat econòmica a l'Informe del Perfil de la Ciutat