• Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2017. Demografia (14/07/2017)

  estudi_poblacio_2017Mataró supera els 126.000 habitants. Concretament, a 1 de gener de 2017, hi havia 126.159 habitants, 528 més que l'any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del 0,42% respecte dels que hi havia a principis de l'any 2016. Tot i que es tracta d’un creixement absolut i relatiu inferior al registrat l’any anterior, ha estat suficient per superar en un any la barrera dels 126.000 habitants, consolidant la seva posició com a vuitena ciutat amb més habitants de Catalunya.

  A l'estudi s'analitza el creixement de la població a través del component migratori (les altes i les baixes d'altres municipis i de l'estranger), i del component natural (natalitat i mortalitat). També es presenten les dades referents a la dimensió de les llars, a la procedència de la població residents, a l'esperança de vida, o als canvis de domicili per barris.

  Estudi de població

  Llistat dels Estudis de la població a Mataró

 • Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2016. Demografia (21/10/2016)

  estudi_poblacio_2016Mataró supera els 125.000 habitants. Concretament, a 1 de gener de 2016, hi havia 125.631 habitants, 697 més que l'any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del 0,56% respecte dels que hi havia a principis de l'any 2015. Entre 1 de gener de 2012 i 1 de gener 2016 Mataró ha augmentat en 1.725 habitants, lluny dels més de 11.000 que va arribar a créixer en el període 2001-2005.  

  En l'estudi s'analitza el creixement de la població a través del component migratori (les altes i les baixes d'altres municipis i de l'estranger), i del component natural (natalitat i mortalitat). També es presenten les dades referents a la dimensió de les llars, a la procedència de la població residents, a l'esperança de vida, o als canvis de domicili per barris.

  Estudi de població

  Llistat dels Estudis de la població a Mataró

 • Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2015. Demografia (17/07/2015)

  estudi_poblacio_2015_1Mataró se situa a tocar dels 125.000 habitants. Concretament, a 1 de gener de 2015, hi havia 124.934 habitants, 467 més que l'any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del 0,38% respecte dels que hi havia a principis de l'any 2014. En el període 2011-2015 Mataró ha augmentat en 2.002 habitants, lluny dels més de 11.000 que va arribar a créixer en el període 2002-2006.  

  En l'estudi s'analitza el creixement de la població a través del component migratori (les altes i les baixes d'altres municipis i de l'estranger), i del component natural (natalitat i mortalitat). També es presenten les dades referents a la dimensió de les llars, a la procedència de la població residents, a l'esperança de vida, o als canvis de domicili per barris.

  Estudi de població

  Llistat dels Estudis de la població a Mataró

 • Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2014. Demografia (26/06/2014)

  estudi poblacioModest creixement en el nombre d'habitants a Mataró. Segons les dades del padró continu, a 1 de gener de 2014, a Mataró hi hauria empadronats un total de 124.467 habitants, 323 més que l'any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del 0,26% respecte del principi de l'any 2013. 

  En l'estudi s'analitza el creixement de la població a través del component migratori (les altes i les baixes d'altres municipis i de l'estranger), i del component natural (natalitat i mortalitat). També es presenten les dades referents a la dimensió de les llars, a la procedència de la població residents, o a l'esperança de vida.

  Estudi de població

  Llistat dels Estudis de la població a Mataró

 • Llistat dels Estudis de la població a Mataró, des del 2001 fins al 2014. Demografia (21/07/2014)

  L'any 2000 es va iniciar la publicació anual de l'Estudi de la Població a Mataró, si bé en format digital la serie d'aquesta publicació està disponible des del 2001.

  Anteriorment, a aquesta publicació seriada sobre la població a Mataró, hi ha disponibles (únicament en format de paper) estudis de la població de Mataró corresponents als següents períodes:

  • 1 d'abril de 1986.
  • 1 de gener de 1988.
  • 1 de març de 1991.
  • 1 de maig de 1996.

  Llistat dels Estudis de la població a Mataró

 • Demografia en el Perfil de la Ciutat. Demografia (17/12/2013)

  Comparació d'indicadors demogràfics entre 13 ciutats mitjanes de Catalunya: creixement demogràfic, envelliment, natalitat, origen de la població...

  Apartat Demografia de l'Informe del Perfil de la Ciutat edició 2013