Què és la Responsabilitat Social?

La Responsabilitat Social (RS) de les organitzacions (empreses, ONG, administracions…) és el compromís d’aquestes vers les necessitats dels seus grups d’interès (personal, clientela i entitats i empreses proveïdores...) en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, econòmic, bon govern i transparència), a través d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent. 
 

Àmbits de la Responsabilitat Social

·    Bon govern: filosofia interna, estratègia...

·    Entorn laboral: gestió dels conflictes, gestió dels recursos humans i la seva diversitat,  formació, igualtat d’oportunitats, conciliació de la vida personal, familiar i laboral...

·    Econòmic: satisfacció de la clientela, relació amb organitzacions del mateix sector, selecció d’empreses proveïdores, informació a les persones consumidores, publicitat i imatge, inversió...

·    Medi ambient: ús dels recursos/energies naturals...

·    Comunitat: relació amb agents socials del territori, com administració pública, món escolar, ONG, món esportiu... 

Per què la RS?

La societat i, per tant, les organitzacions al llarg de la història han sofert diferents canvis (revolució industrial, societat de coneixement) als quals s’han hagut d’adaptar.

Una de les principals característiques de la nostra societat, com és sabut, és la globalització. Aquest fet té aspectes positius: major transparència en la informació, possibilitat de desenvolupament d’economies emergents…,  però també de negatius que es poden sintetitzar en les grans desigualtats que es produeixen i el perill de no salvaguardar el medi ambient.
La RS s’ha d’emmarcar  en aquests últims aspectes que han estat els que han dut a multinacionals, organismes internacionals i estats a buscar i trobar solucions.
Per tant, el futur és de les organitzacions que s’anticipin als canvis constants que l’actual societat demana, convertint-los en avantatges competitius i en fonts de creació de valor afegit.
Alguns dels arguments que avalen la RS són els següents:
1. Apostar pel personal més enllà del que marca la llei aporta beneficis a mig i llarg termini.
2. Tenir cura del medi ambient més enllà de les obligacions legals també aporta beneficis a mig i llarg termini.
3. Les relacions comercials, tant amb la clientela com amb les entitats proveïdores, són un actiu que cal cuidar si es vol créixer.
4. La RS s’ha d’entendre com a estratègia empresarial, ja que aporta valor afegit a l’organització.
Per tant, la RS és una forma de gestió, que  implica:
·   Anar més enllà de les obligacions jurídiques
·    Desenvolupament sostenible
·    Estratègia empresarial
·    Beneficis a mig i llarg termini
 

 

Qui pot accedir al servei?

Qualsevol empresa de Mataró, independentment del sector econòmic o activitat que realitzi.

Contacta'ns

Servei d'Ocupació de Mataró
C/Francisco Herrera,70
08301 Mataró
Tel 93.758.21.31

serveiocupacio@ajmataro.cat

 

 Horari:

  • De dilluns a divendres de 8:30 a 15 hores