L'Ocupació  »  Persones  »  Busca una formació  »  Acredita l'experiència professional

Acredita l'experiència professional

Si tens experiència laboral però no disposes d'acreditació oficial, ara pots obtenir-la. Les Administracions convoquen periòdicament PROCEDIMENTS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES professionals en els que podràs demostrar el que saps fer, obtenir una acreditació i orientacions sobre com aconseguir una titulació oficial.

 

Existeixen 2 procediments diferents que permeten acreditar l'experiència laboral:

1.- El programa Acredita't, l'objectiu del qual és facilitar l'obtenció de Certificats de Professionalitat. La convocatòria generalment es fa una vegada a l'any i en ella es fixen els àmbits professionals pels quals es pot sol·licitar l'acreditació.

2.- El programa Mesures flexibilitzadores, permet obtenir el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials relacionades amb un determinat cicle formatiu. La convocatòria és permanent.

 

El Servei d'Ocupació de Mataró està autoritzat com a Punt d'Informació i d'Orientació. Podem informar-te i orientar-te en el procés d'acreditació de competències professionals. Si creus que reuneixes els requisits per presentar-te a alguna de les convocatòries del programa Acredita't i no saps com preparar la documentació necessària, podem acompanyar-te en el procés d'inscripció i facilitar-te els tràmits que et demana l'Institut Català de Qualificacions Professionals.

  • PROGRAMA ACREDITA'T

 

Què És? És un reconeixement explícit de l’experiència professional i formació no formal.

Quin és el referent?  Els Certificats de Professionalitat del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

Quin és l’objectiu?  Obtenir el Certificat de Professionalitat segons l’especialitat.  S’obtindrà el Certificat de Professionalitat quan s’acreditin totes les unitats de competència que formen el certificat.

 Qui hi pot participar? Persones que tinguin 18 anys per unitats de competència de qualificació professional nivell  1 i 20 anys per a les de nivell 2 o 3.   I tinguin, en els darrers 10 anys, experiència laboral (2 anys per a qualificacions nivell 1 i 3 anys per a les de nivell 2 i 3) o formació relacionada realitzada (200 hores per a qualificacions de nivell 1 i 300 hores per a les de nivell 2 i 3).

 EN QUÈ CONSISTEIX?

  • Assessorament: Orientació sobre les unitats de competència que podries acreditar
  • Avaluació: Demostració de les competències professionals de les unitats competència que per a les que es sol·liciti el reconeixement. Caldrà aportar la documentació necessària i superar les proves que determini el personal avaluador.
  • Acreditació: Obtindràs la certificació oficial de cada unitat de competència que hagis superat en l’etapa d’avaluació i un informe d’orientació-proposta d’itinerari formatiu.

QUIN COST TÉ? Taxes, màxim 78

ON ES POT FER? http://acreditat.gencat.cat (sol·licitud electrònica i posterior assignació de centre)

*Les persones que treballen en l’àmbit de la DEPENDÈNCIA han d’adreçar-se a l’empresa on treballen per canalitzar la seva sol·licitud.

Quan es pot sol·licitar?  Consultar terminis de preinscripció a la web.

PROGRAMA ACREDITA'T
  • MESURES FLEXIBILITZADORES

  

Què són? És una validació acadèmica de l’experiència professional i la formació no formal.

Quin és l’objectiu? Obtenir el títol de Formació Professional segons l’especialitat.   S’obtindrà el títol si es superen totes les unitats de competència que conté el títol, es compleixen els requisits acadèmics d’accés al cicle i es cursen els mòduls complementaris.

Quin és el referent? Les titulacions dels Cicles Formatius de la Formació Professional.

Qui hi pot participar? Persones que tinguin 18 anys i acreditin una experiència laboral de 2 anys en el sector.

EN QUÈ CONSISTEIX? (2 fases):

Servei d’assessorament: Orientació sobre l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir la qualificació acadèmica i sobre les matèries que podries validar segons la teva experiència laboral.   (2 o 3 sessions)

S’obté l’informe d'assessorament, imprescindible per participar en la fase de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

Quin cost té?   Preu públic: 60 € 

Servei de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral: Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials i emissió de la certificació corresponent. Consisteix en una entrevista individual amb els avaluadors del centre educatiu. 

Quin cost té?  Preus públics:   Crèdit títols LOGSE: 40 €.  Unitat formativa títols LOE: 18 €

ON ES POT FER?  Als centres educatius que ofereixen aquests serveis: 

http://acreditat.gencat.cat/ca/centres/   

Servei assessorament > Consulta de centres

Servei de reconeixement acadèmic > Consulta de centres

Quan ES pot sol·licitar? Cada centre educatiu estableix el termini i ho publica a la seva web.

El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) compta amb personal tècnic habilitat per informar i orientar les persones sobre els PROCEDIMENTS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES.

MESURES FLEXIBILITZADORES
  • Sol·licita'ns informació o orientació
  • SOM Punt d'Informació autoritzat