Programes del SOM

Programa Singulars
Programa Singulars

Programa per a joves de 16 a 29 anys en situació d'atur i Garantia Juvenil, que facin recerca de feina o retorn a la formació reglada.

Incorpora’t
Incorpora’t

Programa per a persones majors de 26 anys en situació d'atur, empadronats als barris de Cerdanyola/ Rocafonda-El Palau.

Jo també
Jo també

Programa per a joves de 16 a 25 anys en situació d'atur, empadronats als barris de Cerdanyola/ Rocafonda-El Palau.

Ubicat
Ubicat
Programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
Renda Garantida de Ciutadania
Renda Garantida de Ciutadania
Programa d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
Programa InserText III
Programa InserText III

El programa treballa per a la millora de la competitivitat del sector tèxtil i per a l'ocupació de qualitat dins del mateix.

Creant Oportunitats
Creant Oportunitats

Inserció laboral de les persones amb diversitat funcional, en situació d’atur, proporcionant-los, entre altres recursos, orientació i suport necessari per ocupar un determinat lloc de treball.

Programa 30 PLUS
Programa 30 PLUS

Programa per a persones en atur de 30 anys i més que vulguin accedir a un contracte subvencionat d'un mínim de 6 mesos i realitzar la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Fem ocupació per a joves
Fem ocupació per a joves

Programa per a joves en atur d'entre 18 i 29 anys que vulguin accedir a un contracte subvencionat d'un mínim de 6 mesos i realitzar la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.