Seccions de Participació Ciutadana i Xarxa d'Equipaments


L’Ajuntament de Mataró ofereix diferents serveis per promoure la participació de les persones i les entitats de la ciutat, i a través d'aquest espai web es pretén posar a l'abast de les entitats, associacions, ciutadans i ciutadanes de Mataró els mecanismes per a construir una ciutat més oberta i cohesionada socialment, i facilitar el desenvolupament individual i col·lectiu de les persones des d'una visió universalista, participativa i integradora.

La Participació Ciutadana vetlla pel desenvolupament del Reglament de Participació ciutadana i el funcionament dels òrgans i mecanismes de participació que aquest defineix, com els Consells municipals de participació sectorials i territorials; el Consell de ciutat; el Registre ciutadà; o els diferents processos de participació que s'endeguen a la ciutat, a través de la plataforma www.decidimmataro.cat

L'Agència Municipal de Suport a l'Associacionisme ofereix assessorament, formació i suport a les entitats i associacions sense ànim de lucre de la ciutat, amb atenció personalitzada i l’organització de cursos i sessions formatives. Gestiona el Punt del Voluntariat, i coordina i impulsa activitats de ciutat on les protagonistes són les entitats.

La Xarxa d'equipaments cívics vetlla pel bon funcionament dels set Centres Cívics de Mataró i dels diferents espais que es cedeixen a les entitats de la ciutat per a que desenvolupin les seves activitats.