Inscripció al Registre Ciutadà

Inscripció al Registre Ciutadà
 
El nou Reglament de Participació estableix la creació d’un Registre Ciutadà amb l’objectiu recollir les dades de les persones que manifestin el seu interès per estar informades de l’activitat municipal i per participar en els òrgans i processos que l’Ajuntament porti a terme. La inscripció al registre té caràcter voluntari i gratuït. Es podran inscriure en el Registre Ciutadà aquelles persones empadronades a Mataró més grans de 16 anys o que acreditin desenvolupar la seva activitat professional a la ciutat.

Què és i per a què serveix?

El Registre Ciutadà és una eina que permet als ciutadans i ciutadanes de Mataró manifestar explícitament el seu interès per estar informades de l’activitat municipal, i per participar de forma voluntària en els òrgans i processos de participació que es portin a terme.

Les persones inscrites en el Registre Ciutadà obtindran informació continuada dels projectes que es desenvolupin en els seus territoris o àmbits d’interès. A la vegada, quan l’Ajuntament endegui un procés participatiu s’adreçarà a elles per informar-les i motivar la seva implicació en el procés endegat. També podran formar part d’altres òrgans de participació com són les taules o grups de treball que es creïn.

Les places dels consells territorials destinades a ciutadans i ciutadanes a títol individual, es cobriran, de forma voluntària, entre totes les persones registrades, seguint el procediment que es defineix en el Reglament marc dels consells municipals de participació.

Qui en pot formar part?

Totes aquelles persones empadronades a Mataró més grans de 16 anys; o que acreditin desenvolupar la seva activitat professional a la ciutat, que vulguin participar voluntàriament de l’activitat municipal. És totalment gratuït.

Com inscriure's?

Per internet, amb certificat digital o sense, en el següent enllaç o presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana.

Un cop inscrits en el Registre, els ciutadans i ciutadanes rebran una Guia de participació de Mataró, on es recolliran els principals aspectes que regula el Reglament de Participació i els canals que poden utilitzar per implicar-se en el dia a dia de la ciutat i permetin garantir a les persones inscrites i seleccionades la seva capacitat de participar.

A aquells ciutadans que siguin escollits per a formar part d’un Consell territorial se’ls impartirà una sessió formativa sobre el funcionament i característiques dels consells de participació i s’establiran unes trobades de seguiment amb els tècnics responsables de cada consell territorial.
Cada quatre anys l’Ajuntament farà una actualització de les dades per regularitzar la informació del Registre. Causaran baixa en el Registre, les persones que, requerides per l’Ajuntament, no donin resposta a aquestes comunicacions.