Xarxa d'Equipaments Cívics

Equipaments

L'Ajuntament de Mataró posa a disposició dels ciutadans i les ciutadanes i de les entitats de la ciutat una xarxa d'equipaments cívics per a desenvolupar les seves activitats i promoure els seus objectius. Aquesta xarxa està composada per set Centres Cívics, un Casal de Barri i divuit Centres Socials cedits a entitats de la ciutat, tots ells regulats pel Reglament d'ús dels equipaments cívics aprovat durant 2008.

En cas que estigueu interessats a sol·licitar un espai en algun dels equipaments cívics podeu fer servir aquest tràmit.