La Salut


L’any 1946, l'Organització Mundial de la Salut en la seva acta constitucional definia la salut com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia. Si bé això va representar un pas important, ha estat àmpliament superada especialment en els dos aspectes més criticats de la mateixa: la passivitat que representa un estat de benestar i la falta de relació activa amb l’entorn.

Per aquesta raó, s’hi ha afegit l’equilibri o harmonia amb el medi ambient i s’ha substituït la consecució d’un estat de benestar per una determinada manera de viure.

Al Servei de Salut abordem, doncs, el tema de la salut des de dues perspectives:

La Salut Pública: recull els esforços públics per tal de protegir, promoure i restaurar la salut de la població. Al seu apartat de la web podeu trobar les actuacions promogudes a Mataró, així com les normatives d’obligat compliment.

El Sistema Sanitari: representa l'organització estructurada del sistema assistencial sanitari públic per prevenir i restaurar la salut individual. Al seu apartat de la web podeu trobar els serveis existents a Mataró així com la manera d’accedir-hi.

 

 
La Meva Salut
és un espai digital personal, en un entorn tecnològic segur, que posa al vostre abast les dades disponibles i més rellevants referents a la vostra salut per tal que pugueu  accedir-hi i consultar-les en tot moment de forma ordenada i classificada i des de qualsevol lloc a través d’Internet.

 Aula de salut

Aula de salut

Salut Pública i Consum Ampliar mapa

Salut Pública 
Adreça: Avinguda de Puig i Cadafalch 101-111, 1r pis
08303 Mataró
Tel: 93 758 23 67
Fax: 93 758 23 20
Horari: de 9h a 14h

 Jornades de salut i alimentació

 Itineraris A peu, fem salut!