Gestió dels animals de companyia

La presència d’animals domèstics a les llars ve de fa molts segles, però el seu paper ha canviat i actualment es consideren bàsicament animals de companyia, amb una regulació específica de normes per garantir la seva protecció i benestar.

Aquesta realitat social ha de ser compatible amb el respecte a les normes de convivència amb els altres ciutadans tant en l’àmbit residencial privat com als espais públics. Per tal de garantir-ho, l’Ajuntament de Mataró s’ha dotat de la Normativa municipal sobre la tinença d’animals domèstics (actualment en fase de revisió). També s’hi recullen aspectes específics a l’Ordenança general de residus urbans i neteja viària i a l’Ordenança de civisme de Mataró. S’han regulat també les condicions de circulació d'aquests, bàsicament dels gossos, als espais i vies públiques, definint espais de lliure circulació (alguns amb limitació horària).
 

Banner Espais Lliures de Gossos
 
Cens Municipal d'Animals Domèstics


El propietari d’un animal de companyia te l’obligació de registrar-lo al Cens municipal d’animals domèstics de l'Ajuntament. També es disposa del servei de recollida i acollida d’animals perduts o abandonats que es realitza mitjançant el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC), ubicat al carrer Galícia s/n, i gestionat per la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM). Amb aquesta entitat es mantenen també convenis de col·laboració per promoure la tinença responsable d’animals a Mataró i pel control de les colònies urbanes de gats assilvestrats.