Pla d'Impuls al Centre de Mataró

El Concurs d'idees

El desembre de 2017, en el marc del Pla d’Impuls al Centre de Mataró, es va iniciar la convocatòria d’un concurs d’idees amb la finalitat de dissenyar una estratègia i un model amb accions econòmiques, urbanístiques, arquitectòniques, mobilitat, així com de dinamització econòmica, cultural i social. La proposta ha d’impulsar el Centre com a motor d’activitat cultural, de comerç i turística dins d’un únic discurs que posi en valor el seu llegat històric i patrimonial.

Fins al març de 2018 el concurs d’idees va rebre 23 propostes de diferents equips d’arquitectes o equips multidisciplinars, entre les quals, al juny, el jurat va triar 5 equips per passar a la 2a fase. En aquesta 2a fase, fins a l’octubre, els equips finalistes havien de desenvolupar una estratègia integral i tres apartats amb detall, que són: espai públic i paisatge urbà, intervenció a l’eix central i edificació i mixtura d’usos.

El 3 de desembre de 2018 el jurat va atorgar com a guanyador el projecte “Mataró, ciutat ideal” i un accèssit per “Centrum”.

El jurat

El jurat del concurs està format per representants polítics i tècnics de l’Ajuntament de Mataró, representants dels veïns del centre, membres del sector del comerç i la restauració de la ciutat participants en la taula transversal de comerç, així com per membres de l’Il·lustre Col·legi d’Arquitectes i Arquitectes tècnics de Catalunya i per un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La proposta guanyadora. Mataró ciutat ideal

“Mataró, ciutat ideal” defineix Mataró com una ciutat amb identitat, per a vianants, igualitària i activa, culta i productiva, amb comerç de proximitat i quilòmetre zero, oberta al mar i al seu paisatge.

Autors: Jordi Henrich, Sergi Carulla i Òscar Blasco (SCOB), Joan Alomar, Marta Companys, Júlia Barba i Albert Jové.

Col·laboradors: Isabel Leote, Isabel Villares, Francesca Costantino, Veronica Bruzzaniti, Alessandra Purita i Giacomo Arillotta.

L’accèssit. Centrum

“Centrum” ha rebut l’accèssit per les intervencions a l’eix central del casc antic. Aquesta proposta planteja un nou equipament a Can Cruzate integrant la Casa de la Cultura Popular, on també es puguin visualitzar les restes arqueològiques i on s’hi reservi espai per a usos i serveis vinculats al mercat del Rengle de la plaça Gran.

Autors: Ariadna Perich Capdeferro, Roger Such Sanmartín, Carles Crosas Armengol i Joan Solà Font, Jordi Segura Torres i El Risell, SCCL.

Objectius: Millorar la qualitat de vida, embellir el patrimoni i promocionar la visita

Les propostes estan encaminades a fer una ciutat més atractiva, tant per als residents com per als visitants, millorant les condicions de l’entorn, generant pols d’atracció, convidant a passejar i generant les condicions per potenciar l’activitat econòmica com a base fonamental dels teixits urbans equilibrats

El CENTRE: un espai per VIURE

Un espai agradable, còmode i equipat, per gaudir i descansar. Ha de ser accessible i disposar dels serveis de proximitat que els residents puguin necessitar.

El CENTRE: un espai per VEURE

Els visitants han de voler venir, cal recuperar i difondre el patrimoni històric i arquitectònic, la seva activitat econòmica i la seva activitat cultural, entre d’altres. I s’hi ha de poder arribar amb facilitat i identificar els seus elements emblemàtics i els recorreguts per visitar-los.

El CENTRE: un espai per VIURE’N

Dinamitzar i promocionar el comerç i els serveis perquè esdevinguin veritables agents econòmics. L’espai públic ha d’acompanyar perquè el visitant ha de voler estar, passejar i tornar.

Proposta guanyadora.
Mataró Ciutat Ideal

La relació de Mataró amb el seu territori a través d’una anella verda i de passeigs que integri les Cinc Sènies, posant en valor l’espai agrícola, i Argentona. Passejar a peu o en bici per les Cinc Sènies ha de ser un acte de coneixement i respecte d’un territori únic amb el mar de fons. La N-II transformada de manera viable i senzilla en un bulevard verd i pacificat a 50 km/h, amb un passeig costat Cinc Sènies i un passeig marítim fins a Llavaneres.

Una transformació radical i viable que posa en valor el territori de Mataró.

Urbanisme, estratègia i connectivitat

Zona de bulevard de la N-II sobre aparcament soterrat

Av. del Maresme com a corredor verd

Connectivitat ecològica territorial

Mataró és una ciutat on el centre presenta pocs espais verds i carrer arbrats. Cal que el verd entri més a la ciutat, i hi ha espais públics amb potencialitat per fer-ho.

Un esquema territorial basat en tres conceptes: l’anella verda, potenciar i mantenir les connexions verdes existents i noves connexions verdes dins la trama urbana que acaba de cosir i completar la xarxa ecològica urbana.

Es proposa també una xarxa d’equipaments amb una oferta de serveis vinculada a la xarxa verda que la reforcen. Aquesta nova xarxa verda va en consonància amb l’estratègia de sostenibilitat de Matarò.

L’Espai públic i el paisatge urbà

L’espai públic és l’estratègia principal en la dinamització del centre. Establir una política constant i pautada per a transformar, millorar, embellir, arbrar, pacificar i donar preferència al vianant.

Fer de Mataró una ciutat de passeig.

Carrer d’Argentona

Plaça de les Tereses

Carrer de Sant Josep

Plaça dels Bous

Plaça de Santa Anna

Muralla de la Presó

Camí Ral - La Mercè

La Riera

Camí Ral - La Mercè

Carrer de Josep Sabater i Sust

Camí Ral - La Mercè

Carrer de Floridablanca

Carrer d’Antoni Puigblanch

Carrer de Josep Anselm Clavé

Carrer de Cosme Churruca

Carrer de Toló

Proposta guanyadora. Mataró Ciutat Ideal

El centre ampliat ha de ser actiu, amb espais públics de qualitat per a vianants i amb nous edificis i edificis rehabilitats on hi hagi usos mixtes i espais oberts a totes les plantes baixes que enriqueixin els usos mixtes, aportin identitat i dinamitzin l’activitat econòmica; que tingui noves façanes modulars actives en planta baixa al llarg dels carrers pacificats.

Exterior illa activa i Ronda de la República

Edificació i usos mixtes

NOU SECTOR SUD-OEST
+ Front marítim
+ Parc de les vies
+ Passeig marítim
+ Plata i ponent ampliada
+ Equipaments al port

1 Aparcament soterrani Port sota passeig continu

2 Aparcament soterrani front marítim sota passeig continu

3 Aparcament soterrani club esportiu sota plaça

4 Front marítim - Illa Activa 3

Passeig Marítim + L’Auditori del Port

Secció transversal Illa Activa 1

Ronda República - Façana modular Activa

Interior Illa Activa 2

Ronda Barceló - Nous edificis Actius

lineaverda Plataforma única: Prioritats vianants, ciclistes, patinets elèctrics, velocitat 10

lineavermella Un carril: Vianants, ciclistes, patinets, mobilitat llarg termini, velocitat 30

aparcament Nous aparcaments soterranis

bus Estació de BUS soterrània

bici Carril bici i patinet

Eixos comercials del Centre

CURT TERMINI

MIG TERMINI

LLARG TERMINI

Espai per a vianants - Restricció trànsit excepte veïns

Plataforma única prioritat invertida

Trànsit rodat

Parkings municipals / privats existents

Parkings municipals soterranis nous / reconvertits

Espais públics existents

Nous Espais semiprivats habilitats com a espai públic

Edificis amb modificació planta baixa com a nous connectors

Equipaments i edificis públics rellevants

Ruines arqueològiques

Antiga traça muralla (vista / no vista)

Museu Mataró

Espais públics existents

Nous Espais semiprivats habilitats com a espai públic

Nous connectors urbans

Carrers amb nou arbrat proposat

Nou arbrat proposat

Arbrat existent

1 Nous espais públics interconnectats
Es proposa l’apropiació d’espais residuals infrautilitzats, com poden ser aparcament esporàdics o espais inconnexes o sense una funció clara, com a part dels nou sistema d’espais públics interconnectats amb una clara vocació per a la ciutadania.

2 Espais de significació
Com a part de l’estratègia de significació de la muralla i de tot el patrimoni històric de Mataró es qualifiquen i es reordenen espais públics associats a la muralla amb nous materials i senyalètica.

3 Nous connectors ecourbans
Transformació estratègica de diferents carrers en nous connectors ecourbans amb la finalitat de consolidar el sistema d’espais verds totalment interconnectors entre ells millorant l’ecologia de la ciutat.

4 La Muralla de l’Hort del Rector
Es proposa la reobertura dels jardins adjacents a la Basilica de Santa Maria com a nou espai públic de la ciutat, amb horaris restringits d’accés, i incorporar aquest tram de muralla al patrimoni visitable.

Descoberta de la Muralla d’en Titus
Es proposa la reobertura del tram de la Muralla d’en Titus mitjançat l’habilitació d’un passatge, exclusiu per vianants, que vincula directament la Plaça de Santa Anna amb la Plaça de Can Xammar passant per l’edifici de la Peixateria. Aquest nou pas permetrà recuperar el patrimoni de la muralla ara inaccessible mitjançant un espai públic lineal, de qualitat, i divulgatiu.

Incorporació de les parets mitgeres al paisatge urbà i l’ecologia urbana.
Aquestes parets queden exposades a la nostra visió a causa dels canvis urbanístics, i resten en permanent estat provisional, ocasionant una fractura en el teixit urbà i una discontinuïtat paisatgística. Es proposa la reconversió, on es pugui a jardins verticals, d’aquesta manera es pretén dotar de significat aquests espais, aportant-los identitat cultural i social. La intenció de la remodelació de mitgeres no és destacar aquestes parets, sinó que s’integrin en el context on es troben i aportin una plusvàlua tant ecològica com paisatgística.

Plaça de Santa Maria

1 Nova ecologia urbana Implementació massiva de línies d’arbrat

2 Nova Il·luminació urbana sostenible basada en la tecnologia LED

3 Apropiació d’espais residuals com a nous espais públics d’estada i verds

4 Soterrament dels contenidors i foment del reciclatge

5 Elements divulgatius de l’antic patrimoni històric de la ciutat Senyalètica antiga traça de la muralla de Mataró Paviment identificatiu significació zones històriques de la ciutat.

6 Prioritat vianants dels vials del centre

7 Materialitat identitària Plataforma única Granit

1 Nova ecologia urbana Implementació massiva de línies d’arbrat

2 Nova Il·luminació urbana sostenible basada en la tecnologia LED

3 Nou mobiliari urbà

4 Soterrament instal·lacions

5 Rehabilitació i protecció de façanes històriques

6 Senyalètica antiga traça de la muralla de Mataró

7 Materialitat identitària Plataforma única Granit

Accés Plaça de la Muralla

Restauració i divulgació del patrimoni històric
Es proposa la restauració de les antigues façanes associades a la Basílica de Santa Maria i incorporarles al circuit de divulgació patrimoni històric. Una il·luminació cuidada i intencionada dotarà de personalitat i vida fora de les hores de il·luminació diürna. Una senyalètica identificativa acompanyarà l’actuació.

Accèssit. Centrum

Un dels nodes més importants i element estructural pel conjunt de la ciutat. És el centre geogràfic de la part antiga i probablement proper al Fòrum de l’antiga Iluro, la proposta té com a objectiu principal retornar el caràcter central i singular d’aquest espai.

El projecte engloba tota la sèrie d’espais urbans que el conformen en una proposta unitària que aspira a retornar la seva dimensió pública, foral i simbòlica, acompanyada d’una millora general de la connectivitat, la dinamització econòmica i social de l’entorn.

Un centre memorable que esdevingui el veritable centre representatiu de Mataró, amb intervencions que combinen l’atenció a l’entorn amb la creació d’identitat.

Eix central

Can Cruzate.

Recuperar l’edifici de Can Cruzate com a nova Casa de la Cultura Popular. Un edifici que aculli les necessitats vinculades amb la Festa Major de Les Santes i d’altres que permetin a aquest espai ser un centre neuràlgic social i cultural.

Can Cruzate s’aprofita en la seva pràctica totalitat i preserva les seves atmosferes interiors. 1.000 m2 repartits en planta baixa i dos nivells. La nova façana entramat permet, entre d’altres, un ús expositiu de la família Robafaves durant la Festa Major.