Xarxa d'Equipaments Cívics (XEC)


L’Ajuntament de Mataró posa a disposició dels ciutadans i les ciutadanes i de les entitats de la ciutat una xarxa d’equipaments cívics per a desenvolupar les seves activitats i promoure els seus objectius. Aquesta xarxa està composada per set Centres Cívics, un Casal de Barri i divuit Centres Socials cedits a entitats de la ciutat, tots ells regulats pel Reglament d’ús dels equipaments cívics aprovat durant el 2008.  

 

 

 

 AGENDA DE TALLERS I ACTIVITATS

En aquesta agenda hi trobareu els tallers i activitats que fan les entitats de forma continuada en els centres cívics. Per consultar activitats de caràcter puntual, podeu consultar l’agenda del portal d’entitats.

 ENTRA