Casa Capell, espai per a la sostenibilitat

Qui organitza: Casa Capell, espai per a la sostenibilitat

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


Pere Flash. Telesalut!

Qui organitza: Binixiflat teatre de titelles

Període d’inscripció: a concretar amb l'organització

Període de realització: Curs escolar. A concretar amb l'organització


Espai d'assessorament a la gestió positiva del conflicte per al professorat

Qui organitza: Servei de Mediació Ciutadana

Període d’inscripció: durant el curs escolar

Període de realització: durant el curs escolar


Formació en l'ambit de la gestió del conflicte i la comunicació no violenta

Qui organitza: Servei de Mediació Ciutadana

Període d’inscripció: durant el curs escolar

Període de realització: durant el curs escolar


Llibre Viu - Espai d'intercanvi de llibres

Qui organitza: Associació Cultura Llibre Viu

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


Recursos per l'acció tutorial

Qui organitza: Servei d'Ocupació de Mataró (SOM)-Ocupació Jove

Període d’inscripció:

Període de realització: al llarg de tot el curs escolar


Visita a una explotació agrícola: Can Pera

Qui organitza:

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


A peu, fem salut! 32 itineraris urbans per Mataró

Qui organitza: Servei de Salut i Consum. Secció de Salut

Període d’inscripció: Tot l'any

Període de realització: Tot l'any


L'univers emocional dels nostres fills i filles

Qui organitza: Fundació Hospital

Període d’inscripció: Curs escolar

Període de realització: Curs escolar


Límits, llibertats i normes amb el meu fill o filla adolescent

Qui organitza: Fundació Hospital

Període d’inscripció: Curs escolar

Període de realització: Curs escolar


Com parlem de la mort als nostres fills/es' Com els acompanyem en les pèrdues'

Qui organitza: Fundació Hospital

Període d’inscripció: Curs escolar

Període de realització: Curs escolar


Visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

Qui organitza: Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Període d’inscripció: Curs Escolar

Període de realització: Curs Escolar


Cada aula un cinema

Qui organitza: Diputació de Barcelona

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


Programa Va d'aigua

Qui organitza: Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Període d’inscripció: Fins el 14 de setembre (consulteu-nos possible ampliació de termini)

Període de realització: Durant el curs escolar


Diversitat,interculturalitat, gènere i cos en l’educació infantil. Bodi Project

Qui organitza: Servei d’Igualtat i Ciutadania

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


Suport tècnic pels espais de convivència i cohesió a les escoles

Qui organitza: Moviment Educatiu del Maresme i Servei d’Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de Mataró

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


Com ajudo al meu fill/a en el seu rendiment acadèmic'

Qui organitza: Fundació Hospital

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


Fills i filles adolescents.Com convertir el conflicte de problema a oportunitat

Qui organitza: Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró

Període d’inscripció: Durant el curs lectiu.

Període de realització: Durant el curs lectiu.


El conflicte entre famílies i fills/es. Eines per a gestionar-lo positivament

Qui organitza: Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró

Període d’inscripció: Durant el curs lectiu.

Període de realització: Durant el curs lectiu.


Famílies i escola

Qui organitza: Diputació de Barcelona, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'estudis sufragats amb fons públics no universitaris de Catalunya (FAPAES) i La Xarxa de Comunicació Local

Període d’inscripció: No cal

Període de realització: consultar programació


Mapamundi interactiu dels Drets Humans

Qui organitza: Fundació Solidaritat UB i Fundació Món3, , amb el suport de la Diputació de Barcelona. Per consultes: recercapau@ub.edu

Període d’inscripció: No cal

Període de realització: Permanent


Precaucions a l'hora de comprar i contractar serveis

Qui organitza: Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. Avinguda Puig i Cadaflach,101, telèfon 937582321. Persona de contacte: Xavier Sánchez.

Període d’inscripció: Curs escolar

Període de realització: Curs escolar


Jo puc canviar-ho!Dels debats a l’acció- Novetat

Qui organitza: Fundació Iluro

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Curs escolar


Els valors en els nostres actes de compra Novetat

Qui organitza: Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. Avinguda Puig i Cadafalch,101, telèfon 937582321. Persona de contacte: Xavier Sánchez

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


Com podem evitar les desigualtats en les relacions de consum' Novetat

Qui organitza: Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


Inicia't en un intercanvi juvenil Novetat

Qui organitza: Servei de Mobilitat Jove del Maresme - Oficina Jove del Maresme - Sidral (Joventut – Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana)

Període d’inscripció: Curs escolar

Període de realització: Curs escolar


Quines opcions de mobilitat tinc com a professional' Novetat

Qui organitza: Servei de Mobilitat Jove del Maresme - Oficina Jove del Maresme - Sidral (Joventut, Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana)

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


Fem recerca-per docents Novetat

Qui organitza: Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat

Període d’inscripció: Durant el curs escolar

Període de realització: Durant el curs escolar


Com millorar la comunicació dins la família

Qui organitza: Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró

Període d’inscripció: Durant el curs lectiu.

Període de realització: Durant el curs lectiu.