Ajuntament
Urna

Eleccions municipals
i al Parlament Europeu 2019

Ets resident estranger i vols votar?

Inscriu-te al cens electoral

Si ets resident estranger i vols exercir el teu dret a vot a les eleccions municipals de l’Ajuntament de Mataró i al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019, cal que t’inscriguis al cens electoral.

¿Eres residente extranjero y quieres votar?

Inscríbete en el censo electoral

Si quieres ejercer tu derecho a voto en las elecciones municipales del Ayuntamiento de Mataró y al Parlamento Europeo del 26 de mayo de 2019, tienes que inscribirte en el censo electoral

Are you a foreign resident and want to vote?

Get on the electoral roll

If you want to exercise your right to vote in the elections for Mataró City Council and the European Parliament on 26 May 2019 you will need to register on the electoral roll