Tenim dret a estar ben informats.
A poder escollir o rebutjar els tractaments terapèutics que tenim a l’abast d’acord amb els nostres valors i les nostres prioritats.
A viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la nostra concepció de dignitat.

EL TESTAMENT VITAL

També s’anomena Document de Voluntats Anticipades (DVA) i està regulat al Decret 175/2002, de 25 de juny, de la Generalitat de Catalunya.

Què és?

És una declaració en què la persona explica per endavant el tractament mèdic que vol rebre en cas que algun dia una malaltia la incapaciti per expressar-se. Aquest document:  

 •  Descriu les preferències sobre les cures i tractaments que es volen rebre o rebutjar
 •  Es pot modificar
 •  No té validesa mentre ens puguem expressar

Per a què serveix el DVA?

Perquè l’equip sanitari valori les limitacions terapèutiques tenint en compte els desitjos i els valors expressats en el document.

 

Quins passos hem de seguir per presentar el DVA?


 •  Picto1_assessorarAssessorar-nos prèviament. És especialment aconsellable que ens assessori el nostre metge/essa. També poden fer-ho l’equip professional d’infermeria, els serveis d’atenció a les persones usuàries dels centres sanitaris, o qualsevol persona amb experiència en aquest tipus de document.
   
 •  Picto2_redactarRedactar-lo. No hi ha un format fix de document, cadascú el pot elaborar com cregui convenient. Existeixen diversos models orientatius molt útils. 
   
 •  Picto3_validarValidar-lo (per garantir la identitat, capacitat i conformitat de la persona titular). Es pot validar davant de notari o amb la firma de tres testimonis majors d’edat, dos dels quals no poden tenir relació de parentiu ni patrimonial amb la persona titular.
   
 •  4_portarA Mataró el DVA el pots portar a:
  • 1. Equip de salut o treballador/a Social del teu Centre d'Atenció Primària.
  • 2. Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Hospital de Mataró.
  • L’inclouran en la teva història clínica.
 • Picto1_assessorar

  Per a més informació

  Podeu preguntar a l’equip de salut del vostre Centre d’Atenció Primària, us acompanyarà en el procés.

  Models per fer el DVA (document de voluntats anticipades) que ofereixen els CAPs de Mataró (en català i castellà):

   DVA (document de voluntats anticipades)

   DVA (documento de voluntades anticipadas)

  Web de la Generalitat d’Inscripció al Registre de voluntats anticipades:

   web.gencat.cat

 

Marc legal

 Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica («BOE» 274, de 15-11-2002) Article 2: "Tota actuació en l’àmbit sanitari requereix el previ consentiment de les persones usuàries del sistema sanitari i el dret d’aquestes a decidir lliurement."


 Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la seva salut i l’atenció primària (2001) revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny del 2015, capítol d’Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8.: "La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tractament, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es tracti d’una decisió competent i ben informada."


El mes de maig de 2018 l’Ajuntament de Mataró va acordar formar part de la xarxa de municipis que treballa per l’adquisició de drets socials i humans a l’entorn de la mort digna.