• Al barri hi viuen 3.988 persones, es tracta del barri amb menor població de tota la ciutat. La població del barri representa el 3.2% de la població de Mataró.
  • Hi viuen 580 persones majors de 65 anys, ue representen el 14.54% de la població del barri.
  • Hi viuen 255 persones majors de 75 anys, que representen el 6.4% de la població del barri.
  • - Segons l’estudi de població de Mataró a 1 de gener de 2017, l’índex d’envelliment de La Llàntia (0,81%) registra un increment del 0,03 % respecte l’any 2016.  És el tercer barri on més augmenta aquest índex.  
  • - La mitjana d’edat del barri és de 40,1 anys
  • - En la distribució per grups d’edat del col·lectiu major de 75anys 8 de cada 10 persones tenen entre 75 i 84 anys, essent que un 47,1% té entre 75 i 79 anys i un 28,6% se situa entre els 80 i els 84 anys. A mesura que avancem en el grup d’edat, com és de preveure, els efectius i el pes relatiu van disminuint.
  • - Del col·lectiu de gent major de 65 anys de la Llàntia, predominen els efectius de les dones. En tot el col·lectiu de gent major de 65 anys hi ha 325 dones (56,1%) i 255 homes (43,9%), i en el col·lectiu de gent major de 75 anys trobem 142 dones (55,7%) i 94 homes (44,3%). 
  • - Un 5,94% de la població major de 75 anys de La Llàntia és nascuda fora de Catalunya i la immensa majoria d’aquestes persones són provinents d’Andalusia i Extremadura.
  • - Les dades del Padró mostren que a 1 de gener de 2017 al barri de La Llàntia n,hi havia 61 llars unipersonals   persones majors de 75 anys que vivien soles, les quals representen gairebé un quart de tot el grup d’edat (26,6%) d’aquest barri. Un 71,2% d’aquestes persones són dones.  

Gráfics Radar

 

 

Un projecte organitzat per:
aj_mataro
En conveni amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de:

aj_bcn