El camí cap a la sostenibilitat a Mataró

alt

 

Mataró ha estat una de les primeres ciutats de Catalunya a dissenyar, consensuar i implantar el seu propi procés per obtenir l’Agenda 21 Local l’any 1998. Des d’aquest moment, van seguir 10 anys d’implantació, de seguiment i d’actualitzacions de l’Agenda 21 que van culminar, l’any 2009, amb nou Pla d’acció per als següents 12 anys, que posa un èmfasi especial en la lluita contra el canvi climàtic.

2009-2011 Desenvolupament del Pla de lluita contra el canvi climàtic - Agenda 21 Mataró
Mataró s'adhereix a la Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 2010. Aprovat al Ple municipal del 8 d'abril de 2010.
   
2009 Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró
Revisió de la primera Agenda 21 Mataró i elaboració del Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró (PLCC-Ag21M). El PLCC-Ag21M aprovat al Ple municipal de l’1 d’octubre de 2009, prèvia ratificació del Consell Municipal de Medi Ambient, inclou el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES).
Aquest nou Pla consta de 9 línies estratègiques que recullen un total de 150 actuacions per implantar fins l’any 2020 i es dota d’un conjunt de 38 indicadors (amb 10 subindicadors) i 21 controls ambientals pel seu seguiment.
El PAES ha estat formulat per a poder donar compliment als objectius de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, al qual Mataró es va comprometre al adherir-se a la iniciativa europea del Pacte d’alcaldes i alcaldesses. Objectius que es materialitzen en una reducció de més del 20% de les emissions al 2020 respecte les del 2005 per mitjà de l’estalvi i l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables.
 
1999-2008 Desenvolupament de l’Agenda 21 Mataró
Execució de la primera Agenda 21 i seguiment anual de la seva implantació, obtenint al 2008 un 80 % d’assoliment del Pla.
Mataró s’adhereix a la Crida de Hannover. Aprovat al Ple municipal del 8 de juny de 2000.
Mataró s’adhereix a la Campaña Española de Ciudades y Pueblos Sostenibles el 2 d’abril de 2003.
Mataró s’adhereix als Compromisos d’Aalborg. Aprovat al Ple municipal del 7 d’abril de 2005.
Mataró s’adhereix a la Red Española de Ciudades por el Clima. Aprovat al Ple municipal del 5 de maig de 2005.
Mataró s’adhereix al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una Europa d’Energies Sostenibles. Aprovat al Ple municipal del 3 de juliol de 2008.
 
1998 Agenda 21 Mataró 
Amb l’aprovació del Pla d’acció ambiental i el Pla de seguiment consensuats al Ple municipal del 2 d’abril de 1998, i la incorporació d’un conjunt de programes econòmics i socials; ratificats pel Consell Municipal de Medi Ambient, el 17 de desembre de 1998, s’obté l’Agenda 21 Mataró.
El Pla d’acció ambiental de la primera Agenda 21 Mataró estableix 8 línies estratègiques que recullen 156 actuacions per implantar durant un període de 10 anys i el seu Pla de seguiment es dota d’una bateria de 30 d’indicadors i de 25 controls ambientals.
 
1997 Fòrum ambiental  
Etapa participativa en la qual es consensuen el Pla d’acció ambiental i el Pla de seguiment.
Mataró s’adhereix a la Declaració de Manresa i a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Aprovat al Ple municipal del 18 de setembre de 1997.
 
1995 Auditoria ambiental (del 1995 al 1996)
Document que analitza l’estat del medi ambient a la ciutat.
Mataró s’adhereix a la Carta Aalborg. Aprovat al Ple municipal del 18 de juliol de 1996.
 
1992 Pla estratègic (del 1992 al 1994)
Document que expressa l’orientació que la ciutat vol donar al seu futur en els propers anys.