Integrants del Consell Municipal de Medi Ambient

alt


President


Il·ltre Sr. Alcalde

Vicepresidenta

Regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient i Sostenibilitat

Vocals

Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum

Regidor delegat d'Ensenyament i Esports

Cap de Secció de Medi Ambient

Grup municipal PSC

Grup municipal CIU

Grup municipal PXC

Grup municipal ICV-EUiA

Grup municipal PPC

Grup municipal CUP

Unió de Botiguers de Mataró

Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró

Comissions Obreres (CCOO)

UGT del Maresme

Centre d'Acció Territorial i Ambiental del Maresme (CATAM)

Unió de Botiguers de Mataró

Federació d'associacions i gremis empresarials del Maresme (FAGEM)

Federació d'associacions i gremis empresarials del Maresme (FAGEM) 

Unió de Pagesos del Maresme

Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM) 

Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM)

Organització de Cosumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)

Fundació Tecnocampus Mataró

Tècnica d' Urbanisme

Voluntaris per al Futur

Secretari/a

Tècnica de Medi Ambient