Indicadors i Controls

alt

Mataró disposa d'un Pla de Seguiment del seu Pla de lluita contra el canvi climàtic - Agenda 21 Mataró. Aquest Pla està format per un sistema d'indicadors de sostenibilitat i un conjunt de controls ambientals que s’han revisat en diverses ocasions.

Actualment disposem de 38 indicadors de sostenibilitat (i 10 subindicadors), que es calculen anualment, i permeten fer un seguiment dels aspectes clau per avaluar el desenvolupament sostenible de la ciutat. Com a document adjunt pots consultar l’evolució de tots ells al llarg dels anys. 
 
Els controls ambientals són una eina complementària al sistema d’indicadors de sostenibilitat que permet una aproximació molt més tècnica i de detall. Actualment es disposa de 21 controls i la periodicitat del seu càlcul es variable i està en funció de les característiques inherents de cadascun d’ells. Com a document adjunt pots consultar la darrera edició disponible.