Plànols

 

 

Mapa estratègic de soroll 2017, aprovació inicial

carril_bicis

Mapa estratègic de soroll - Memòria

Aquest document recull tota la informació i dades referents a l'exposició al soroll de Mataró.

carril_bicis

Mapa estratègic de soroll - periode diürn

Aquest mapa mostra l'exposició al soroll de la població de Mataró durant el matí.

carril_bicis

Mapa estratègic de soroll - periode de tarda

Aquest mapa mostra l'exposició al soroll de la població de Mataró durant la tarda.

carril_bicis

Mapa estratègic de soroll - periode nocturn

Aquest mapa mostra l'exposició al soroll de la població de Mataró durant la nit.

carril_bicis

Mapa estratègic de soroll - mitjana 24 hores

Aquest mapa mostra el valor mig d'exposició al soroll entre el matí, la tarda i la nit a la ciutat de Mataró.

 

Mobilitat

 carril_bicis

 Carrils i aparcaments per a bicicletes

 Plànol detallat dels carrils exclusius i compartits per a bicicletes i aparcaments.

 thumb_aranya Aranya de trànsit

L'estat del trànsit a les principals vies de Mataró. Aquesta informació s'actualitza cada minut.
 

Residus

 thumb_residus
Ubicació de les deixalleries

Deixalleria mòbil

Informació sobre les deixalleries.
 

Soroll

 thumb_mapa_acustic

Mapa de soroll

Aquest mapa s'actualitza parcialment cada any i permet visualitzar els nivells de soroll dels vials de la ciutat.

 thumb_mapa_soroll_mataro

 

Mapa de capacitat acústica 

Aquest mapa és una eina normativa que assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat acústica en cadascuna de les zones de la nostra ciutat.

 

 

Mapa estratègic de soroll - Taules

El mapa estratègic té com a objectiu l'avaluació global de l'exposició al soroll que prové de diferents fonts en una zona determinada.

 

 

Medi natural

 thumb_alguer Cartografia de l'alguer

Mapa de la posidònia a la costa del litoral mataroní.
 thumb_itineraris Itineraris de passejada

Dotze recorreguts pel terme municipal de Mataró.
 thumb_camins2 Elements naturals

Elements naturals i toponímies de la zona agrícola i forestal de Mataró.
 thumb_camins1 Cinc Sènies

Elements naturals i toponímies de les Cinc Sènies.
 thumb_camidelnor Camí del Nord o del Canigó (GR 83)

Sender senyalitzat que s'inicia a Mataró i finalitza a Prada de Conflent.
 

Entorn urbà

 thumb_espais Espais verds urbans

Parcs i zones verdes de la ciutat.

 

  thumb_espais 

A Peu Fem Salut
32 itineraris urbans per Mataró