Plànols

 

 

Mapa de l’Enllumenat Públic de Mataró

 mapalumnic

Mapa lumínic de la ciutat de Mataró

Aquest plànol mostra els nivells lumínics nocturns dels carrers de la ciutat de Mataró.
 

Mapa estratègic de soroll 2017, aprovació inicial

carril_bicis

Mapa estratègic de soroll - Memòria

Aquest document recull tota la informació i dades referents a l'exposició al soroll de Mataró.

carril_bicis

Mapa estratègic de soroll - periode diürn

Aquest mapa mostra l'exposició al soroll de la població de Mataró durant el matí.

carril_bicis

Mapa estratègic de soroll - periode de tarda

Aquest mapa mostra l'exposició al soroll de la població de Mataró durant la tarda.

carril_bicis

Mapa estratègic de soroll - periode nocturn

Aquest mapa mostra l'exposició al soroll de la població de Mataró durant la nit.

carril_bicis

Mapa estratègic de soroll - mitjana 24 hores

Aquest mapa mostra el valor mig d'exposició al soroll entre el matí, la tarda i la nit a la ciutat de Mataró.

 

Mobilitat

 carril_bicis

 Carrils i aparcaments per a bicicletes

 Plànol detallat dels carrils exclusius i compartits per a bicicletes i aparcaments.

 thumb_aranya Aranya de trànsit

L'estat del trànsit a les principals vies de Mataró. Aquesta informació s'actualitza cada minut.
 

Residus

 thumb_residus
Ubicació de les deixalleries

Deixalleria mòbil

Informació sobre les deixalleries.
 

Soroll

 thumb_mapa_acustic

Mapa de soroll

Aquest mapa s'actualitza parcialment cada any i permet visualitzar els nivells de soroll dels vials de la ciutat.

 thumb_mapa_soroll_mataro

 

Mapa de capacitat acústica 

Aquest mapa és una eina normativa que assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat acústica en cadascuna de les zones de la nostra ciutat.

 

 

Mapa estratègic de soroll - Taules

El mapa estratègic té com a objectiu l'avaluació global de l'exposició al soroll que prové de diferents fonts en una zona determinada.

 

 

Medi natural

 thumb_alguer Cartografia de l'alguer

Mapa de la posidònia a la costa del litoral mataroní.
 thumb_itineraris Itineraris de passejada

Dotze recorreguts pel terme municipal de Mataró.
 thumb_camins2 Elements naturals

Elements naturals i toponímies de la zona agrícola i forestal de Mataró.
 thumb_camins1 Cinc Sènies

Elements naturals i toponímies de les Cinc Sènies.
 thumb_camidelnor Camí del Nord o del Canigó (GR 83)

Sender senyalitzat que s'inicia a Mataró i finalitza a Prada de Conflent.
 

Entorn urbà

 thumb_espais Espais verds urbans

Parcs i zones verdes de la ciutat.

 

  thumb_espais 

A Peu Fem Salut
32 itineraris urbans per Mataró