Economia i Societat

La meitat dels habitants de la Terra sobreviuen amb menys de dos euros diaris, i uns 100 milions de persones no tenen casa. Fruit de la pobresa, moltes persones emigren cap a la Unió Europea o els Estats Units. Però també a Catalunya hi ha moltes persones que tenen dificultats per arribar a final de mes. Al nostre municipi la taxa d'atur és del 19,53%

La ciutat compta amb una elevada vitalitat social, que es materialitza amb entitats de tot tipus: ambientals, culturals, educatives i socials. L'Ajuntament promou projectes de cooperació i solidaritat internacional, dedicant-hi l' 1 % dels ingressos municipals. També hi ha sis centres educatius de Mataró (l’IES Thos i Codina, l’IES Puig i Cadafalch, el CEIP Rocafonda, el CEIP Montserrat Solà, el CEE Les Aigües i Maristes Valldemia) que estan adherits al programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya.
 
Mataró té en marxa diversos plans i projectes que fomenten el debat, la reflexió i la millora de determinats sectors socials o territorials del municipi. El Pacte local de l'ocupació, el Pacte per a la nova ciutadania, el Pla d'igualtat d'oportunitats, el Pla integral de la gent gran, el Pla integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador, el Pla integral de Cerdanyola… en són alguns exemples, dels quals pots trobar més informació al web municipal.
 
D'altra banda l'Ajuntament està adherit a la Xarxa per la Compra Pública Ètica per tal de contribuir a l'acompliment dels drets fonamentals en el treball a través del seu consum i les seves compres. Així mateix, està adherit també a la Carta de la Terra, en la qual hi consten principis de respecte i cura de la comunitat de vida, la integritat ecològica, la justícia social i econòmica, la democràcia, la no violència i la pau.

Si coneixem l'origen dels productes que trobem en els comerços i establiments podrem fer un consum més sostenible. Amb tot, cal repensar la nostra forma de consumir a fi de fer-la més racional. Mataró disposa de diferents establiments de comerç just, una eina de cooperació per col·laborar en l'eradicació de la pobresa als països en desenvolupament i ajudar les poblacions empobrides a sortir de la seva dependència i explotació respecte dels països rics.