Entorn Urbà

És a les ciutats, sobretot a les grans i riques, on més es demostra la dependència de les persones vers la natura. Perquè cada europeu necessita, segons el sistema de vida actual, unes 5 ha del planeta per obtenir els recursos que li calen i per absorbir els residus que genera; tal com es posa de manifest en els càlculs fets sobre la petjada ecològica del planeta.

Gairebé la meitat de la població mundial viu en ciutats, i es preveu que el 2025 hi visquin 2.000 milions de persones més. Però a les ciutats també hi viuen altres éssers vius, a part de les persones. Les plantes i els animals fan de l'entorn urbà un espai més naturalitzat i habitable.
 
A Mataró vivim més de 122.000 persones en una superfície de 22,53 km2; és una ciutat compacta, on tots els serveis, els espais per treballar, viure i gaudir de l'oci estan a distàncies relativament curtes. Tots els habitants del municipi disposem d'una zona verda a menys de 400 metres de casa. A més, en la meitat dels carrers de la ciutat es pot gaudir de la presència d'arbres, s'hi ha facilitat l'accessibilitat i la prioritat per als vianants i s'ha reduït l'espai de superfície a disposició del vehicle privat.
 
El municipi disposa d'una Ordenança de civisme -que regula, entre d'altres aspectes, la utilització dels espais públics- i una Ordenança general de residus i neteja viària.
 
També a la nostra llar podem tenir animals i plantes. Els animals, especialment els gossos, cal tenir-los censats -tal com especifica la Normativa municipal sobre la tinença d’animals domèstics- i mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries per facilitar la convivència a la ciutat. Pel que fa a les espècies vegetals, és preferible tenir plantes autòctones -al jardí, al balcó-, ja que s'adapten millor a l'entorn i requereixen menys reg