Soroll

El nivell de soroll que es considera molest se situa a partir dels 60-65 decibels (dBA); si s'arriba als 130 dBA apareix l'anomenat "llindar del dolor". Aquests són alguns exemples de la generació de decibels en la nostra vida quotidiana:

15 dBA Brisa
50 dBA Conversa
70 dBA Carrer amb trànsit normal
90 dBA Moto accelerant
130 dBA Avió enlairant-se

A Europa, gairebé una quarta part de la població viu exposada a nivells de soroll que afecten la seva qualitat de vida.

 
En una ciutat, el 80 % del soroll es deu als vehicles motoritzats. A Mataró, els vehicles a motor també són la principal causa de la contaminació acústica, tal com es desprèn del mapa acústic de la ciutat. Durant el dia, la mitjana del nivell de soroll en els vials més transitats de Mataró és de 68,1 dBA. Amb la finalitat de reduir aquests nivells, l'Ajuntament ha col·locat asfalts esmorteïdors de soroll en alguns carrers, ha establert un nou sistema de circulació per al trànsit pesat al seu pas per la ciutat i ha executat diverses mesures de pacificació del trànsit. D'altra banda, la policia local porta a terme, periòdicament, controls del soroll que emeten els cotxes, per tal de garantir el compliment de la normativa; a l'estiu, a més, es reforça la campanya de control quinzenal de sorolls de les motocicletes.
 
Tot i que la principal causa de soroll és el trànsit, a casa també podem patir contaminació acústica. Algunes dades d’exemple: equips de TV/timbre del telèfon 75 dBA; rentadora centrifugant 65-80 dBA; aparell d'aire condicionat 60 dBA; gos bordant 95 dBA.
 
Es considera que en un dormitori, el nivell de soroll adequat ha de ser d'un màxim de 35 dBA al dia; en una sala d'estar, de 40 dBA, i en una cuina o bany, de 55 dBA.