Altres documents Urbanístics - Convenis Urbanístics

En aquest apartat podeu consultar documents urbanístics de caràcter sectorial o supramunicipal que incideixen sobre el territori de Mataró.

I també els convenis urbanístics aprovats amb posterioritat a l'1 de gener de 2010

Els documents complets de tots els expedients es poden consultar el Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, carrer Pablo Iglesias, 63, 2a planta (horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 hores)
 

Altres documents urbanístics


En aquest apartat podeu consultar documents urbanístics de caràcter sectorial o supramunicipal que incideixen d’alguna manera sobre el territori de Mataró.
 

· Pla Territorial Metropolità de Barcelona
· Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària
· Pla director urbanístic del sistema costaner
 

Convenis Urbanístics aprovats amb posterioritat a l'1 de gener de 2010

 

Conté la relació de convenis urbanístics aprovats amb posterioritat a l'1 de gener de 2010, la referència municipal, el nom del document i les dates d’aprovació, així com l’enllaç per poder-lo visualitzar. Actualitzat a 20 de març de 2017


· Relació de convenis urbanístics