Alta i cancel·lació de la subscripció

9903thumb  

   

   

   

Escull una opció:

Alta bulletí
Baixa bulletí

Correu electrònic:

  He llegit i accepto la política de privacitat
Política de privacitat “Butlletí Municipal”

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ us informa:

Responsable:

AJUNTAMENT DE MATARO CIF: P0812000H Direcció: Riera, núm. 48, 08301 de Mataró

Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo
Finalitat: Enviar informació(notes de prensa, campanyes publicitàries, activitats) als subscriptors.

Legitimació:

La legitimació del tractament està basat en el consentiment de les persones interessades.

Destinataris:

Les dades recaptades no seran cedides a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: La sol·licitud es dirigirà al Servei d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró a la direcció: la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró (Ref. “Protecció de Dades”), a través del tràmit específic dins de Tràmits Web a http://mataro.cat/drets.
En cas que l’usuari no vegi satisfets els seus drets per part de l’Ajuntament de Mataró té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control que, en aquest cas, és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat? L’Ajuntament de Mataró informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.