Notícies  »  L'Eix Mataró-Granollers comença a treballar en els àmbits territorial, d'innovació econòmica i de l'educació

Data publicació: 16/03/2010

L'Eix Mataró-Granollers comença a treballar en els àmbits territorial, d'innovació econòmica i de l'educació

Els alcaldes de Granollers i Mataró, Josep Mayoral i Joan Antoni Baron, signant el protocol

Els alcaldes de Granollers i Mataró, Josep Mayoral i Joan Antoni Baron, signant el protocol

 
A partir d'aquest mes de març, fruit de la signatura avui dimarts 16 del protocol de col·laboració per al desenvolupament de l'eix Mataró-Granollers, els dos municipis treballaran conjuntament per dinamitzar tres línies d'actuació: la territorial, la d'innovació econòmica i la de talent i educació. A través d'una comissió mixta, formada per tres representants de cada ajuntament, es concretaran les accions i el calendari per dur-les a terme.
 
Mataró i Granollers comparteixen les característiques de ciutats de l’arc metropolità, capitals de comarca, ciutats innovadores, amb llarga tradició industrial i de ciutats de serveis i que han fet de la creativitat i de l’educació dos dels seus principals actius. Les dues ciutats es situen com a nodes principals d’una atapeïda i potent xarxa de ciutats, pobles i viles que conformen l’Arc Metropolità. La proximitat, bona comunicació i especificitats complementàries les fan especialment atractives i susceptibles d’incrementar de forma notable la seva col·laboració per conformar un autèntic eix de desenvolupament que actuï de porta nord de l’àrea metropolitana, reequilibrant el territori i actuant de motor socioeconòmic del Maresme i del Vallès Oriental.
 
La suma de les seves poblacions, de les seves economies i de les seves iniciatives, converteixen a aquestes ciutats en elements claus per l’articulació territorial, social i econòmica de la regió metropolitana i del propi país.
 
L’acord Mataró-Granollers es desenvoluparà seguint tres eixos:
 
1.- L’eix territorial que desenvoluparà la col·laboració entre les dues ciutats en els àmbits de l’ordenació territorial i les infraestructures de comunicació:
 
·        El Pla Territorial Metropolità que ha d’ordenar el territori, els futurs creixements, les infraestructures necessàries i el sistema d’espais lliures del territori metropolità.
·        L’Arc Metropolità que conformen el conjunt de ciutats de la segona corona metropolitana i que són elements fonamentals del creixement del país.
·        El tren orbital que ha d’unir les ciutats de l’Arc Metropolità generant una important dinàmica social i econòmica.
·        Les millores de la C-60 per aconseguir que sigui una via fonamental de relació entre les dues comarques, augmentant la seva capacitat i seguretat.
·        La millora del transport públic que permeti mantenir i augmentar els fluxos de relació entre territoris.
·        El seguiment de la implantació del Pla de Residus de Catalunya, que preveu una gestió conjunta del tractament de residus de les dues comarques.
 
2.- L’eix de la innovació econòmica que fomentarà les relacions en els àmbits de la promoció econòmica i el desenvolupament sostenible:
 
·        Els estudis universitaris compartits que permetin generar sinergies de creació i transferència de coneixements entre les escoles universitàries i el món empresarial.
·        La cooperació empresarial en sectors claus i que permeti aliances estratègiques.
·        La indústria audiovisual que generi elements tecnològics i de continguts que permeti la creació d’un clúster intercomarcal.
·        La col·laboració sanitària que permeti generar masses crítiques suficients per millorar l’eficiència del sistema de salut.
 
3.- L’eix del talent i l’educació que han de ser els actius principals sobre els quals s’ha de fonamentar el desenvolupament econòmic i social:
 
·        Les agendes culturals, que respectant les especificitats de cada ciutat, puguin ser compartides i complementàries.
·        La coordinació de la Formació Professional que permeti una oferta complementària i ajustada als mercats laborals de les dues comarques.
·        Els ensenyaments musicals coordinats que permeti un millor aprofitament dels equipaments i serveis ja existents.
 
Després de la signatura del protocol, que ha tingut lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Mataró, els alcaldes i regidors que representaran l’eix Mataró-Granollers han visitat el parc tecnològic i de la innovació TecnoCampus Mataró-Maresme i l’Escola municipal de música J.M. Ruera de Granollers, que seran dos dels possibles àmbits de sinèrgies entre els dos municipis.
 
 
 
Imprimir