Notícies  »  L’Ajuntament substituirà l’ús de l’herbicida Glifosat per tècniques alternatives

Data publicació: 09/10/2012

L’Ajuntament substituirà l’ús de l’herbicida Glifosat per tècniques alternatives

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous passat, 4 d’octubre, deixar d’utilitzar l’herbicida Glifosat en espais urbans i substituir aquesta pràctica per altres mitjans mecànics o tècniques alternatives. Actualment a Mataró aquest herbicida ja té un ús molt restringit i controlat.
 
La decisió es fruit d’una proposta de resolució presentada per la CUP i ICV-EUiA, que es va aprovar per unanimitat. El text íntegre de l’acord és el següent:
 
“Els Grups Municipals de la CUP i ICV-EUiA traslladen al Ple de l’Ajuntament de Mataró la campanya de “Som lo que sembrem” d’alerta del risc d’ús de l’herbicida Glifosat i les conseqüències sobre la salut de les persones i el medi ambient.
 
El Glifosat és un herbicida utilitzat en la producció agrícola d’aliments. Per exemple, als EUA, al Brasil i a l’Argentina s’utilitza massivament en cultius transgènics de soja resistent al Glifosat de la multinacional Monsanto. Aquests cultius després són exportats a Europa, també a Catalunya, per fer pinsos per a l’alimentació de bestiar.
 
El Glifosat, en diverses presentacions comercials, s’utilitza també en agricultura convencional com a herbicida inespecífic, i també en jardineria en espais urbans. També es pot trobar a la venda al públic per a ús particular.
 
El Glifosat figura inscrit en el registre de productes fitosanitaris del “Ministerio de Agricultura”.
 
Recentment hi ha evidències provades científicament d’alteracions greus de la salut en la població exposada a l’herbicida Glifosat, d’alteracions dels ecosistemes i de contaminació ambiental d’aigua, sòl i aire.
 
El Glifosat s’utilitza a Mataró en tractaments fitosanitaris aplicats pels serveis municipals en espais públics de la ciutat, fins i tot en espais de pas i de joc freqüentats per la població.
 
L’Ajuntament de Mataró ja fa temps que s’esforça per minimitzar l’impacte sobre el medi ambient i la salut de les persones: Protocol d’actuació de tractaments fitosanitaris de 2006, Manual d’actuació de lluita integrada, i la introducció d’elements de lluita biològica en el tractament de plagues en jardineria i arbrat. L’any 2007 el Ple va aprovar per unanimitat declarar la ciutat zona lliure de cultius transgènics.
 
Tot i aquests esforços, davant les noves evidències de la perillositat del Glifosat, ara cal aplicar el principi de precaució per prevenir danys i protegir la salut dels ciutadans, sobretot dels més sensibles (nens petits i dones embarassades).
 
Tot i la legalitat de l’ús del Glifosat, per davant de tot l’Ajuntament té la responsabilitat i compromís de promoure i protegir la salut dels nostres ciutadans, i per això cal aplicar mesures preventives.
 
És per tots aquests motius el que els Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa proposen al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró retirarà de manera preventiva i immediata el Glifosat que ara apliquen els serveis municipals com a herbicida en espais urbans freqüentats per població sensible a la seva exposició, i substituirà aquesta pràctica per mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i del medi ambient.
 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró substituirà l’aplicació del Glifosat en àrees no freqüentades per la població en el termini d’un any, experimentant en aquest temps les millors pràctiques alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc.
 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà al MOPU i a RENFE per demanar informació de l’aplicació de Glifosat en el terme municipal de Mataró i sol·licitar que, com a mesura preventiva de protecció de la salut, no s’apliqui aquest herbicida en el desherbat de vores de les carreteres de la seva competència i de les vies de ferrocarril.
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró continuarà explorant alternatives per minimitzar l’impacte sobre la salut de les persones i la contaminació ambiental, i es proposa l’objectiu de substituir els plaguicides de síntesi que s’utilitzen actualment per tècniques de lluita biològica respectuoses amb el medi.
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Mataró adopta el compromís d’informar, sensibilitzar i educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i el medi ambient.
 
Sisè.- L’Ajuntament de Mataró traslladarà els presents acords al Ministeri espanyol d’obres públiques, a la direcció de RENFE, a “Som lo que sembrem” i a les entitats de la ciutat mitjançant els consells de participació”.
Imprimir