Notícies  »  La Junta de Portaveus aprova una Declaració institucional sobre la falta d’imparcialitat del poder judicial

Data publicació: 07/11/2018

La Junta de Portaveus aprova una Declaració institucional sobre la falta d’imparcialitat del poder judicial

El grup de CiU va presentar una Declaració institucional sobre la falta d’imparcialitat del poder judicial a la Junta de Portaveus celebrada el 5 de novembre. La proposta es va aprovar amb els vots afirmatius de CiU, ERC-MES, VOLEMataró i la CUP, l’abstenció d’ICV-EUiA i els vots en contra del PSC, Ciutadans, PP i PxC. 


El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:


“La imparcialitat judicial és un concepte segons el qual, tots els jutges i magistrats han de ser immunes a qualsevol tipus d’ingerència en el procés. Es tracta de preservar l’acció judicial dels interessos de les parts o de tercers, de tal manera que no dificultin que la presa de decisió es prengui o es basi en motius aliens al propi ordenament jurídic, i que per tant es resolgui, sols i tan sols, conforme a dret; la seva absència a més, podria tenir com a conseqüència l’erosió de la independència judicial. La Constitució espanyola regula la independència en el seu títol VI, i de forma específica en el primer paràgraf de l’article 117, i la imparcialitat ha estat desenvolupada pel Tribunal Constitucional en la seva interpretació de l’article 24 del text de la norma.


El que es pretén es que baix el seu concepte i abast, els jutges romanguin aliens a qualsevol tipus de pressions de caire extern, com per exemple influències d’altres poders de l’Estat com l’executiu, de grups empresarials influents, o en definitiva de qualsevol grup d’influència. És evident que cas de no existir el requisit de la imparcialitat dels jutges, aquests tindrien moltes més dificultats alhora de ser justos en l’exercici de la seva tasca professional; sense cap mena de dubte, la suma de la
pròpia condició humana amb la dels interessos de les parts implicades (siguin part o no del procés concret), se n’encarregaria d’introduir elements d’influència indesitjables, intolerables i innecessaris, que dificultarien la desitjada imparcialitat judicial.


Però un magistrat no només s’ha de preservar de l’exterior per ser imparcial, sinó també de condicionants interns; és obvi que un jutge no podria ser el jutge d’un judici de divorci d’un seu germà, o el jutge instructor d’una causa penal en la que l’acusat és un amic seu. Els seus sentiments més íntims i humans alhora, l’impedirien de ser equidistant, objectiu i imparcial en el procés judicial.


En aquest tipus de casos, o en qualsevol en el que el magistrat observi i detecti que la seva total imparcialitat es pot veure minvada, té l’obligació d’apartar-se mitjançant la figura de l’abstenció judicial regulada en els articles 217 i 219 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, (LOPJ).


I dins dels condicionants interns, també resulten destacables aquells que es refereixen a prejudicis, conviccions o tendències de caire ideològic o religiós; es bo recordar que l’article 219.10 de la LOPJ estableix literalment com a causa d’abstenció, “tenir interès directe o indirecte en el plet o causa”.


En la instrucció del procés judicial del “Procés Català” (valgui la redundància), s’han observat innumerables causes d’abstenció per part del Jutge Llarena, on la més destacada va ser la resolució en la que escriu en primera persona del plural, evidenciant que se sent part en el procés que ell mateix està instruint. Més recentment, el Jutjat d’Instrucció n 13 de Barcelona, que prèviament havia negat estar instruint una causa general contra l’independentisme, ha reconegut a requeriment de l’Audiència de Barcelona, que efectivament si que ho estava fent, havent pogut incórrer la lletrada de l’administració amb aquesta conducta, en uns presumptes delictes de prevaricació, falsedat documental i de vulneració de drets fonamentals. A més, el propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, (TSJC), emetia un comunicat de premsa i un tuit en el que afirmaven que el jutjat d’Instrucció nº 13 no estava instruint una causa general contra l’independentisme.


Les darreres filtracions sobre comunicacions entre jutges i les greus desqualificacions (“nazis”, “colpistes”, “extremistes”, “fills de puta”, o “violadors”), en contra d’actors rellevants del procés independentista català, mostren amb claredat el posicionament d’una part de la judicatura que l’òrgan de govern dels jutges, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no hauria de tolerar en cap cas; cal destacar que un Jutge diu literalment, “no somos equidistantes”. Els jutges implicats, ho han fet utilitzant un canal públic com és un xat creat per comunicar qüestions de caire purament professional i no de l’esfera pròpiament privada.


D’altra banda, al jutge titular del Jutjat Contenciós Administratiu nº 17 de Barcelona, Sr. Federico Vidal, se’l va sancionar recentment com a presumpte autor d’una falta “molt greu” de falta de consideració per parlar en aquest mateix xat de “terrorisme policial o terroristes uniformats”, quan va referir-se a les càrregues policials del dia 1 d’Octubre de 2017. El resultat és obvi; sancionant a un magistrat i protegint a molt d’altres, el CGPJ tritura el principi d’igualtat que l’obliga a tractar a tothom per igual i per tant permet unes conductes del tot reprovables que erosiones greument la imparcialitat que se li pressuposa a tot jutge.


Per tots aquest motius es proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords,


PRIMER.- Instar al Ple del Consejo del Poder Judicial a que, previs els tràmits procedimentals de rigor, retiri la confiança del President del Consejo General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, l’Excel•lentíssim Sr. CARLOS LESMES SERRANO, nomenant un nou President o Presidenta.


SEGON.- Subsidiàriament al punt precedent, instar al Consejo General del Poder Judicial a que obri expedient a l’Excel•lentíssim Sr. CARLOS LESMES SERRANO, i instar-lo a ell mateix a que presenti la seva dimissió immediata com a President del TS i del CGPJ.


TERCER.- Instar al Consejo General del Poder Judicial a que obri expedient sobre els fets descrits, i que un cop instruït, sancioni degudament a aquells jutges i magistrats que en resultin ser autors, per la comissió d’una “falta greu”, per la seva flagrant falta de consideració.


QUART.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que, davant aquesta greu situació, es personi com acusació contra els jutges autors de les greus desqualificacions a que s’ha fet referència.


CINQUÈ.- Fer arribar aquesta proposta de resolució als Presidents del Congrés dels Diputats i del Senat i a tots els Parlaments autonòmics”.
 

Imprimir