Notícies  »  Mataró inicia els tràmits per elaborar un Reglament de polítiques de gènere interseccionals

Data publicació: 20/12/2018

Mataró inicia els tràmits per elaborar un Reglament de polítiques de gènere interseccionals

Es publica la memòria del reglament per a coneixement general


L’Ajuntament de Mataró està treballant en l’elaboració i aprovació d’un Reglament de polítiques de gènere interseccionals. Aquest Reglament té per objecte l’establiment d’un règim jurídic que integri la igualtat de gènere a nivell municipal, en el marc de les normes internacionals, europees, estatals i de la Comunitat Autònoma de Catalunya.


S’entén com a igualtat de gènere la igualtat home- dona, la igualtat i no discriminació per identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat corporal i/o orientació sexual.


Aquest reglament estableix els principis que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament de Mataró en matèria d’igualtat de gènere i LGTBI, així com els serveis municipals que s’han d’oferir en l’àmbit de les seves competències, i totes les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.


Si la ciutadania vol fer al·legacions al respecte pot fer-ho mitjançant la presentació d’una instància genèrica a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Mataró. Quan es disposi de l’avantprojecte es penjarà al portal Decidim Mataró i s’obrirà un període d’aportacions.
 

Imprimir