Notícies  »  El Ple aprova una Proposta de resolució per impulsar un centre social per a les entitats de Rocafonda

Data publicació: 11/02/2019

El Ple aprova una Proposta de resolució per impulsar un centre social per a les entitats de Rocafonda

El Ple de febrer va aprovar una Proposta de resolució presentada per la CUP per impulsar un centre social per a les entitats de Rocafonda. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de CiU, ERC, VOLEMataró, CUP, ICV i la regidora no adscrita Sarai Martínez; l’abstenció del PSC i Ciutadans i els vots en contra del PP i PxC. 


El text íntegre és el següent:


“El barri de Rocafonda representa un 9% de la població de Mataró, compta amb una población molt jove (amb una mitjana per sota els 40 anys) i amb una gran mobilitat, fruit de les successives arribades de persones procedents d’altres indrets (33,98% procedents de fora de l’Estat espanyol). És un dels barris més diversos i que creix més en població. Malauradament, es tracta d’una població amb un baix nivell de renda i formació, greument afectada per l’impacte de la crisi econòmica, que pateix una creixent segregació respecte a altres barris de la ciutat, alts índexs de desocupació, dificultats creixents per a accedir a un treball i a un habitatge dignes. Aquesta situació s’ha vist agreujada per les ocupacions de pisos controlades per màfies, per la venda i consum de droga i altres activitats incíviques o delictives.


Més enllà de centrar-nos en les conseqüències, pensem que és prioritari anar a l’arrel dels problemes i invertir de forma decidida en polítiques socials, educatives i comunitàries que afavoreixin el benestar i la convivència.


En aquest punt cal assenyalar que els recursos destinats en la Llei de Barris i el Pla Integral de Rocafonda no han estat suficients per revertir la situació crítica en què es troba el barri. Sense una aportació sostinguda de recursos és difícil que les accions socials, comunitàries i educatives puguin reeixir.


Alhora, sense espais de trobada, d’activitats i de cultura, és gairebé impossible de tirar endavant la tasca inclusiva i intercultural que com a Ajuntament i com a societat tenim obligació de fer.


En aquest sentit, és fonamental enfortir el teixit associatiu i comptar amb la seva complicitat per millorar la situació del barri de Rocafonda. Per això, pensem que una acció factible, que ha estat una demanda històrica de l’Associació Veïnal de Rocafonda, és impulsar la creació d’un centre social a l’espai de la fàbrica del carrer Gibraltar, adequant-lo per a l’ús de les entitats del barri, perquè hi puguin desenvolupar les seves activitats amb plena autonomia i sense les limitacions que ara mateix suposa l’espai reduït de què disposen al Centre Cívic de Rocafonda.


Per aquest motiu, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels acords següents:


1. Impulsar la creació d’un centre social per a les entitats de Rocafonda, ubicat al solar municipal del carrer Gibraltar núm.13, amb l’objectiu de dinamitzar el teixit associatiu amb un model de participació ciutadana no dirigida per l’administració, amb un carácter intergeneracional, intercultural i per tal d’afavorir l’ajut mutu i la millora de la convivencia entre els veïns i les veïnes del barri.


2. Que el projecte d’usos concrets d’aquest nou centre social es faci mitjançant un procés participatiu amb les entitats veïnals de Rocafonda.


3. Que, interinament, es lloguin o comprin locals per a ús de l’Associació Veïnal de Rocafonda i pel Llibre Viu”.
 

Imprimir