Ofertes de treball municipal de l'Ajutament de Mataró http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/rss/rss_ofertes_treball.html_2079701736.html ca Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT 1970-01-01T00:00:00Z ca Tècnics/ques de Salut pública http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/11/757_18_Tecnics_salut_publica.html Tue, 20 Nov 2018 10:59:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/11/757_18_Tecnics_salut_publica.html Ajuntament de Mataró 2018-11-20T10:59:00Z Tècnics/ques d'Esports http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/10/678_18_Tecnics_esports_cte_relleu_i_borsa.html Thu, 25 Oct 2018 10:28:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/10/678_18_Tecnics_esports_cte_relleu_i_borsa.html Ajuntament de Mataró 2018-10-25T10:28:00Z Auxiliar d'Informació Turística http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/09/597_18_Auxiliar_Informacio_Turistica.html Wed, 12 Sep 2018 09:37:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/09/597_18_Auxiliar_Informacio_Turistica.html Ajuntament de Mataró 2018-09-12T09:37:00Z Tècnic/a d'administració especial Jurista http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/07/489_18_Tecnic_administracio_especial_jurista.html Fri, 20 Jul 2018 12:50:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/07/489_18_Tecnic_administracio_especial_jurista.html Ajuntament de Mataró 2018-07-20T12:50:00Z Tècnic/a d'administració especial Jurista http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/07/~489_18_Tecnic_administracio_especial_jurista.html Fri, 20 Jul 2018 12:50:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/07/~489_18_Tecnic_administracio_especial_jurista.html Ajuntament de Mataró 2018-07-20T12:50:00Z Plans d'ocupació 2018 http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/06/Plans_Ocupacio_2018.html Fri, 15 Jun 2018 12:20:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/06/Plans_Ocupacio_2018.html Ajuntament de Mataró 2018-06-15T12:20:00Z Administratiu/va http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/11/746_18_Administratius.html Tue, 20 Nov 2018 08:14:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/11/746_18_Administratius.html Ajuntament de Mataró 2018-11-20T08:14:00Z Auxiliar Administratiu/va http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/11/746_18_Auxiliars_administratius.html Tue, 20 Nov 2018 08:13:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/11/746_18_Auxiliars_administratius.html Ajuntament de Mataró 2018-11-20T08:13:00Z Tècnics/ques d'Esports http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/10/678_18_Tecnics_esports_cte_relleu_i_borsa.html Thu, 25 Oct 2018 10:28:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/10/678_18_Tecnics_esports_cte_relleu_i_borsa.html Ajuntament de Mataró 2018-10-25T10:28:00Z Cap del Servei de Mobilitat http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/07/493_18_Cap_Servei_Mobilitat.html Mon, 23 Jul 2018 09:57:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/07/493_18_Cap_Servei_Mobilitat.html Ajuntament de Mataró 2018-07-23T09:57:00Z Tècnics/ques superior arxiver http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/06/405_18_Tecnic_superior_arxiver.html Mon, 25 Jun 2018 13:04:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/06/405_18_Tecnic_superior_arxiver.html Ajuntament de Mataró 2018-06-25T13:04:00Z Agent Policia Local http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/03/92_18_Agent_Policia_local.html Tue, 13 Mar 2018 12:19:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/03/92_18_Agent_Policia_local.html Ajuntament de Mataró 2018-03-13T12:19:00Z Agent policia local pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/03/92_18_Agent_Policia_local.html Tue, 13 Mar 2018 12:46:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/03/92_18_Agent_Policia_local.html Ajuntament de Mataró 2018-03-13T12:46:00Z Assessor/a jurídic/a http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/03/Oferta_Assessor_juridic.html Tue, 20 Mar 2018 13:23:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/03/Oferta_Assessor_juridic.html Ajuntament de Mataró 2018-03-20T13:23:00Z Cap servei de llicències i disciplina d’obres i activitats http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/02/82_18_Cap_servei_Llicencies_i_Disciplina_dxobres.html Mon, 12 Feb 2018 12:48:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/02/82_18_Cap_servei_Llicencies_i_Disciplina_dxobres.html Ajuntament de Mataró 2018-02-12T12:48:00Z Especialista d'atenció ciutadana http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/02/91_18_Especialista_atencio_ciutadana.html Mon, 12 Feb 2018 11:13:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/02/91_18_Especialista_atencio_ciutadana.html Ajuntament de Mataró 2018-02-12T11:13:00Z Diligència de superació del període de pràctiques d'una agent de la Policia Local. Exp. 234/16 http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/01/234_16_Diligencia_superacio_periode_practiques_agents.html Tue, 02 Jan 2018 12:14:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/01/234_16_Diligencia_superacio_periode_practiques_agents.html Ajuntament de Mataró 2018-01-02T12:14:00Z Tècnic/a de Cooperació internacional http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/01/27_18_Tecnic_cooperacio_internacional.html Thu, 18 Jan 2018 12:34:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/01/27_18_Tecnic_cooperacio_internacional.html Ajuntament de Mataró 2018-01-18T12:34:00Z Diligència dels Resultats de la prova de nivell C de Català per la Selecció de diferents perfils del Pla D'ocupació Treball i Formació 2017 http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/01/Diligencia_Resultats_Catala_Plans_Ocupacio_Treball_formacio_2017.html Mon, 22 Jan 2018 08:07:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/lliures/01/Diligencia_Resultats_Catala_Plans_Ocupacio_Treball_formacio_2017.html Ajuntament de Mataró 2018-01-22T08:07:00Z Acta de sessió per a la provisió d’un lloc de treball de cap de secció d’ocupació, servei d’ocupació, direcció d’ocupació i promoció econòmica. Exp. 654/17 http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/01/654_17_Acta_sessio_rect_Cap_sec_ocupacio.html Wed, 24 Jan 2018 08:35:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2018/internes/01/654_17_Acta_sessio_rect_Cap_sec_ocupacio.html Ajuntament de Mataró 2018-01-24T08:35:00Z Diligència de superació del període de pràctiques d'una agent de la Policia Local. Exp. 234/16 http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/lliures/12/234_16_Diligencia_superacio_periode_practiques_agents.html Tue, 02 Jan 2018 12:14:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/lliures/12/234_16_Diligencia_superacio_periode_practiques_agents.html Ajuntament de Mataró 2018-01-02T12:14:00Z Tècnics/ques mitjans/nes d'Ocupació http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/lliures/12/772_17_Tecnics_mitjans_ocupacio.html Tue, 02 Jan 2018 12:30:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/lliures/12/772_17_Tecnics_mitjans_ocupacio.html Ajuntament de Mataró 2018-01-02T12:30:00Z Tècnics/ques mitjans/es de promoció de ciutat i comerç http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/lliures/12/773_17_Tecnic_mitja_prom_ciutat.html Tue, 02 Jan 2018 12:30:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/lliures/12/773_17_Tecnic_mitja_prom_ciutat.html Ajuntament de Mataró 2018-01-02T12:30:00Z Acta sessió i final de l’òrgan de selecció per cobrir 1 plaça de Caporal, subgrup C2, modalitat de promoció interna. Exp 344/17 http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/internes/12/344_17_Acta_final_per_cobrir_1_placa_de_caporal.html Thu, 14 Dec 2017 14:24:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/internes/12/344_17_Acta_final_per_cobrir_1_placa_de_caporal.html Ajuntament de Mataró 2017-12-14T14:24:00Z Acta de constitució del procés de provisió de dos llocs de treball de Cap Secció Promoció Ciutat i Comerç. Exp. 653/17 http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/internes/12/653_17_Acta_constitucio_final_promocio_ciutat.html Fri, 22 Dec 2017 12:51:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/internes/12/653_17_Acta_constitucio_final_promocio_ciutat.html Ajuntament de Mataró 2017-12-22T12:51:00Z Anunci de modificació de composició de l'òrgan de selecció del procés de provisió de dos llocs de treball de Cap Secció Promoció Ciutat i Comerç. Exp. 653/17 http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/internes/12/653_17_Modificacio_organ_provisio_promocio_ciutat.html Tue, 19 Dec 2017 15:08:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/internes/12/653_17_Modificacio_organ_provisio_promocio_ciutat.html Ajuntament de Mataró 2017-12-19T15:08:00Z Acta de constitució per a la provisió d’un lloc de treball de cap de secció d’ocupació, servei d’ocupació, direcció d’ocupació i promoció econòmica. Exp. 654/17 http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/internes/12/654_17_Acta_constitucio_final_Cap_sec_ocupacio.html Fri, 22 Dec 2017 13:08:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/internes/12/654_17_Acta_constitucio_final_Cap_sec_ocupacio.html Ajuntament de Mataró 2017-12-22T13:08:00Z Anunci de modificació de composició de l'òrgan de selecció del procés de provisió lloc de treball Cap Secció Ocupació. Exp. 654/17 http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/internes/12/654_17_Modificacio_organ_Cap_sec_ocupacio.html Tue, 19 Dec 2017 15:25:00 GMT http://10.10.1.40:7080/web/static/sites/default/contingut/convocatoria/2017/internes/12/654_17_Modificacio_organ_Cap_sec_ocupacio.html Ajuntament de Mataró 2017-12-19T15:25:00Z