Subvencions


En aquest apartat trobeu la informació relativa a les subvencions que atorga l'Ajuntament .

Subvencions referides a tributs municipals de 2018 per a persones físiques, microempreses i comunitats de propietaris1. Bases reguladores per a la subvenció de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres per a la millora de la qualificació obtinguda en el certificat d’eficiència energètica no exigida per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos en el municipi de Mataró, per a l’exercici 2018. Bases , Tràmit.

2. Bases reguladores de subvencions per la realització d’obres de rehabilitació en els edificis i els habitatges, per a l’exercici 2018. Bases, Tràmit.

3. Bases reguladores de concessió de subvencions per al foment de la cessió d’habitatges a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2018. Bases, Tràmit

4. Bases reguladores de concessió de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2018. Bases, Tràmit.

5. Bases reguladores de subvencions per al foment de la realització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, per a l’exercici 2018. BasesTràmit.

6. Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals, per a l’exercici 2018. Bases, Tràmit.

7. Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades i en atur forçós amb pocs recursos econòmics, per a l’exercici 2018. Bases, Tràmit.

8. Bases reguladores de subvencions del projecte “Aixequem persianes”, per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de Barris, per a l’exercici 2018. Bases , Tràmit.
 

Subvencions per al foment de la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones desocupades en el marc del programa foment de l'ocupació 2017-2018

Bases reguladores per l’atorgament de subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del Programa de Foment de l’Ocupació 2017-18

 

 

Subvencions per a la contractació de persones participants al programa "Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional"

L’objectiu principal del projecte “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional” és millorar l’ocupabilitat i afavorir la incorporació al mercat de treball d’aquest col·lectiu, donades les dificultats d’inserció amb que es troba.

Aquestes subvencions preveuen preveu incentivar la contractació de les persones participants en el projecte mitjançant una subvenció que cobreixi una part dels costos de contractació.
 
 
Bases reguladores per l’atorgament de subvencions per a la contractació de persones participants en el projecte “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional”

 

Subvenció per a actuacions de foment a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial de Mataró, en els barris de Cerdanyola nord, Cerdanyola sud, Rocafonda i el Palau/Escorxador

Basestràmit 

Subvenció per l’atorgament de subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del projecte Insertext III

Basestràmit