Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)

Entrada del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

 

El Centre d’Informació i Recursos per a Dones és un servei municipal adreçat a totes les dones de la ciutat, que té com a finalitat donar resposta a les diferents demandes d’informació i atenció, així com afavorir els processos d’autonomia personal, contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtats de gènere que encara perduren i promoure la participació sociopolítica de les dones. 

Es planteja com un servei integral que inclou totes les accions que tenen a veure amb la dona, a l’hora que s’ofereix com espai de suport i trobada a les entitats de dones de la ciutat i també com a referent en temes d’igualtat i gènere a la ciutat de Mataró i la comarca del Maresme.

Així mateix és l’espai des d'on es desenvolupen les polítiques d’igualtat de gènere al municipi.
 

On som

CIRD.Centre d’Informació i Recursos a les Dones
 
Carrer de Cosme Churruca (entrada pel Passatge dels Telers), 88. 08301 Mataró
  
Horari:

- De dilluns a dijous, matins de 9 h a 14 h i tardes de 16 h a 19 h.
- Divendres, matins de 9 a 14 h.
 
Horari d'estiu (de l'1 d'agost al 2 de setembre):

- De dilluns a divendres, matins de 9 h a 14 h.
 
 
Formes de contacte:

· Correu electrònic: dona@ajmataro.cat
· Telèfon: 93 702 28 12