Consell de Benestar social

 

El Consell Municipal de Benestar Social és un òrgan col•legiat de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials a la ciutat de Mataró, tal i com preveu la normativa del Sistema Català de Serveis Socials. Creat al 2011, el Consell esdevé un organisme de consulta i de participació democràtica de les persones, associacions, entitats i serveis que treballen o estan relacionades amb el benestar social de Mataró.

Els objectius fonamentals del Consell són:

· Esdevenir un observatori permanent de les necessitats en l’àmbit del benestar social a la ciutat de Mataró.
· Esdevenir un espai de treball que optimitzi, centralitzi i validi la tasca que es duu a terme des de les Taules de Participació.
· Vetllar pel bon funcionament dels equipaments i serveis, que treballen en l’àmbit del Benestar Social.
· Ser propositiu en l’àmbit d’actuació de les polítiques socials a la ciutat.
· Promoure la màxima participació de les entitats, associacions i usuaris dels serveis i equipaments que treballen en l’àmbit del Benestar Social.
· Dotar-se de les eines comunicatives necessàries per donar visibilitat a la tasca quotidiana de les associacions i serveis municipals que treballen en aquest àmbit.

Prèviament a la creació del Consell Municipal de Benestar Social han funcionat, des de l’any 2006, Taules de Participació vinculades als àmbits d’Infància i Adolescència, Promoció Social i Accessibilitat, que han donat als serveis socials de la ciutat un valor afegit de qualitat com a espai de trobada entre totes les parts implicades en el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Mataró.
 

Documents