2 - Recuperar l'economia, crear ocupació i promocionar la ciutat

Assoliment:
68 %

Assoliment:
62 %
13.0
Accions evolucionen adequadament
2.0
Accions amb retard/dificultats
0.0
Accions amb greus dificultats

ACORDS
N. Acord Assoliment
2.7.1 Desenvoluparem el Pacte pel Comerç de Mataro
75%
2.7.2 Centrarem l'acció firal en l'organització i millora de certàmens amb una clara vinculació amb la identitat de la nostra ciutat.
50%
2.7.3 Refermem l'aposta d'integracio dels mercats municipals (fixos i no sedentaris) en les politiques de millora competitiva del comerç urba. Per aquest motiu desenvoluparem accions per a la millora estructural i de servei, aixi com de posada en valor d'aquest format comercial, conjuntament amb les entitats sectorials representatives.
79%
2.7.4 Apostem clarament per la instal·lació del Corte Inglés al solar del carrer Biada. Des de l'Ajuntament, treballarem per desbloquejar la situació actual per permetre l'inici de les obres en els propers mesos.
25%
2.7.5 Promourem l'urbanisme comercial que potenciï tots els eixos de la ciutat, i un comerç urbà de qualitat, proximitat i sostenible, a través de programes de col·laboració públic privada amb les entitats del sector, i de certificats d'acreditació que permeti millorar la competitivitat del comerç urbà en relació a d'altres formats.
54%
2.7.6 Potenciarem l'eix comercial de Mataró - Centre. El Centre històric de Mataró ha d'esdevenir un centre comercial a cel obert, amb un gran atractiu turístic, com a ruta cultural, comercial i gastronòmica de primer ordre.
50%
ACTUACIONS RELLEVANTS 2016
N. Acció Responsable Data prevista Assoliment
2.7.1.1 Continuarem de forma estructurada amb les accions derivades del Pacte pel Comerç. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
75%
2.7.2.1 Analitzarem possibles millores per a la Fira Ferroviària de Mataró i les aplicarem. Àngel Remacha Grimal 2016-10-31
50%
2.7.2.2 Continuarem garantint accions de dinamització en el marc de la Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal per a incrementar-ne la potencialitat com a esdeveniment que atreu visitants forans. Àngel Remacha Grimal 2016-12-26
50%
2.7.3.1 Procedirem a reordenar les parades dels mecats de marxants de la Plaça de Cuba un cop finalitzin les obres de renovació de clavegueram i paviment. Àngel Remacha Grimal 2016-05-31
75%
2.7.3.2 Determinarem juntament amb els agents implicats la viabilitat de la incorporació de productes d'alimentació al mercat de marxants del Pla d'en Boet. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
50%
2.7.3.3 Vetllarem per a garantir que els mercats de Mataró continuïn essent referència quant a gestió en el conjunt de la província. *Relacionat amb una proposta de la Jornada Participativa. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
75%
2.7.3.4 Proposarem a la Diputació de Barcelona la possible creació d'un circuit de tapes als Mercats Municipals de la provincia com a projecte novell. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
100%
2.7.3.5 Consolidarem i redefinirem la línia de suport al pla de dinamització del mercat de la plaça de Cuba promogut per la seva associació de venedors. Àngel Remacha Grimal 2016-06-30
100%
2.7.3.6 Taula de Treball Mercats no Sedentaris. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
75%
2.7.4.1 Seguiment de la Implantació de El Corte Inglés. Joan Campmajó Sebastià Àngel Remacha Grimal Xavier Alemany Vilches 2016-12-31
25%
2.7.5.1 Continuarem promovent i donant suport a accions de dinamització comercial i turístiques de la ciutat amb la participació de tots els agents implicats. *Relacionat amb una proposta del Consell de Promoció Econòmica i de la Jornada Participativa. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
75%
2.7.5.2 Realitzarem amb el suport a la diputació de Barcelona una diagnosi actualitzada per a conèixer amb més profunditat la realitat comercial dels eixos de proximitat/barris de Mataró que permeti dissenyar accions específiques per a aquests territoris, entre d'altres la promoció de la seva oferta comercial. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
50%
2.7.5.3 Fomentarem i col·laborarem en la promoció dels productes de proximitat, produïts a Mataró i la resta del Maresme, ja sigui amb accions promogudes directament o per altres institucions. *Relacionat amb una proposta del Consell d'Urbanisme, del Consell de Promoció Econòmica i de la Jornada Participativa. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
75%
2.7.5.4 Desenvoluparem i donarem suport a qualsevol iniciativa que pugui ajudar a la promoció de l'associacionisme comercial als diversos eixos de Mataró. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
50%
2.7.5.5 Programarem i durem a terme una primera fase de les accions derivades del Pla d'Impuls a la Restauració i valorarem els resultats. *Relacionat amb una proposta del Consell de Promoció Econòmica. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
50%
2.7.5.6 Iniciar l'elaboració d'una ordenança de terrasses. Pilar Martí Camps 2016-12-31
25%
2.7.6.1 Concretarem de manera prèvia amb els agents interns i externs el model i les oportunitats que han de determinar els usos que cal regular en aquest sector. Àngel Remacha Grimal 2016-12-31
50%
Pressupost 2.7
Concepte Import
Comerç ambulant 10.000
Comerç urbà 29.157,5
Fires 69.871,6
Foment i suport al comerç 244.150,48
Mercats, proveïments i llotges 306.587,24
Total 659.766,82
Nombre d'associacions comercials
Suport econòmic destinat a recolçament plans dinamització