Recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat