Acció de Govern

Pla de Mandat 2016-2019

El Pla de Mandat és un compromís amb la ciutadania que neix de l’acord polític entre els socis de Govern, on es concreten les prioritats i els acords que emmarcaran les actuacions que s'han de dur a terme cada any a través del Pla d'Acció. És al mateix temps una eina per a la transparència, la participació i el retiment de comptes, per aconseguir una Administració més moderna, més transparent i més propera a la ciutadania. El Pla de Mandat permet configurar un model de gestió pública més integrador i eficaç.

El Pla d’Acció també recull les aportacions que fan els ciutadans. El PA és fa viable amb el Pressupost Municipal que es nodreix dels impostos, taxes i preus públics, definits en les Ordenances Municipals, i, també, de transferències d'altres administracions.

 

Assoliment PAM 2016:
80%

Primer les persones: igualtat d’oportunitats

Veure més

Recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat

Veure més

Apostar per l’educació, la cultura i l’esport

Veure més

Convivència i gestió de l’espai públic. Territori i Sostenibilitat

Veure més

Un govern obert, honest i eficient

Veure més

Documents

Pla de Mandat 2016-2019

Consulta'l

Prioritats de Govern 2018

Consulta'l

Pressupost 2018

Consulta'l

Pla d'Acció 2018

Consulta'l

Durant els propers anys del present mandat 2016-2019, el Govern s’ha fixat un seguit de compromisos amb algunes de les àrees prioritàries d’actuació municipal.

D’entre aquests poden destacar-se els següents:

- No anar enrere amb la despesa social.
- Incrementar els recursos per al desenvolupament de la nostra economia.
- Incrementar els recursos en projectes d’ocupació, emprenedoria i formació ocupacional.
- Mantenir la cooperació amb les entitats ciutadanes.
- Incrementar els recursos per tenir la ciutat més neta i segura.
- Apostar per l’educació, la cultura i l’esport.
- Garantir la solvència i la liquiditat de l’Ajuntament.
- Apostar per una gestió oberta i transparent.

La fermesa d’aquests compromisos presenta el seu reflex en el marc pressupostari que orienta la despesa municipal per als propers períodes, així com en la relació d’acords i accions de Govern prioritàries per als exercicis següents.