L'aigua és un bé preuat, imprescindible per a qualsevol activitat, però també és un recurs limitat i cal aprendre a no malgastar-lo. 

3/4 parts del planeta són aigua però...
...és aigua salada el 97 %
...està als pols o és subterrània el 2,97 %
...només el 0,03 % del total de l'aigua de la Terra és utilitzable
 
L'aigua que fem servir a Mataró prové dels rius Ter i Llobregat, passa per la planta potabilitzadora de Cardedeu i Aigües de Mataró la distribueix a les nostres cases. Un cop consumida, l'aigua se'n va per la xarxa de clavegueram i passa per l'Estació depuradora d'aigües residuals de Mataró abans de ser retornada al mar.
 
Cada mataroní consumeix una mitjana de 102,9 litres d’aigua al dia que els utilitza per:

37 % Neteja personal i bany
32 % Vàter
16 % Rentaplats i rentadora
13 % Neteja de la casa i el cotxe i reg del jardí
2 % Cuina i beguda