Energia

Actualment, l'energia que es consumeix al món prové de...
...88,3 % Combustibles fòssils (petroli, carbó mineral i gas)
...2,4 % Centrals hidroelèctriques
...7,5 % Centrals nuclears
...1,8 % Energies renovables (solar, eòlica, mareomotriu...)

La durada de les reserves mundials d'energies no renovables es calcula en...
50-75 anys el petroli
100 anys el gas natural
300 anys el carbó
40 anys l'urani
 
La producció local d'energies renovables solar tèrmica i fotovoltaica és de 13,6 kWh/hab/any. L'Ajuntament ha impulsat diversos projectes per a l'ús d'aquest tipus d'energies, que es poden consultar en la següent ruta d’aquest web: Sostenibilitat/Pla de lluita contra el canvi climàtic - Agenda 21 Mataró/Actuacions emblemàtiques. Així mateix, Mataró disposa d’una Ordenança sobre Energia solar i el seu sistema d’enllumenat públic també s'ha concebut per gastar menys energia.
 
Cada habitant de Mataró consumeix, a l'any, 12.552 kWh. A casa podem utilitzar energies netes i renovables i te’n pots informar a l’Agència Comarcal de l’Energia del Maresme. Si volem saber quant estalviarem si instal·lem plaques solars tèrmiques a casa per produir aigua calenta, o quanta electricitat es podrà generar si instal·lem plaques solars fotovoltaiques, podem fer els diagnòstics solars domèstics del web de l'Institut Català d'Energia. Tanmateix, hi ha moltes bones pràctiques aplicables a casa per incrementar la nostra eficiència energètca que poden generar molt d'estalvi a un cost mínim. Obre els documents adjunts i connectat a "Jo sóc la solució contra el canvi climàtic".