Què puc fer?

Contenidors - Què puc fer?

Cada vegada es disposa de més mitjans i recursos a l’abast per tal d’aconseguir, entre tots, que el món sigui més sostenible i que les generacions futures no pateixin les conseqüències d’actuacions passades i actuals. Aconseguir un món ambientalment correcte, socialment just i cohesionat i econòmicament viable ha de ser el nostre compromís amb la sostenibilitat i no és menys cert que pensar globalment i actuar localment és una premissa per aconseguir-ho, acceptada per tothom.

El comportament i la consciència individual de cadascun de nosaltres hi té un paper molt important. Hem de pensar que a tots els àmbits que abarca la sostenibilitat ens hi podem acostar amb una actitud positiva i amb el sentiment de que sempre hi ha petites o grans coses que podem fer i que acaben tenint les seves conseqüències.
 
En cadascun dels àmbits que s’enumeren en aquesta pàgina, podràs trobar-hi dades i instruments disponibles, així com un llistat d’aquelles petites o grans accions que tu pots fer i el guany que això representa. Aquest guany, per descomptat, s’acaba reflectint en conseqüències favorables per aquest desenvolupament sostenible pel qual hem de vetllar i amb el qual tots i totes hi hem d’estar compromesos i compromeses.