Medi Natural

La serralada Litoral, per una banda, i les platges i el mar, per l'altra, emmarquen Mataró a l'oest i l'est respectivament. La riera d’Argentona i l'espai agrari de les Cinc Sènies limiten el terme municipal al sud i al nord.

Els boscos de pins i els alzinars cobreixen bona part de la zona de muntanya. Aquesta zona forestal forma part del Parc del Montnegre i el Corredor, un espai natural de més de 15.000 ha de boscos mediterranis. Malgrat que en els darrers anys la superfície cremada dels boscos de l'entorn de Mataró no ha estat significativa, cal evitar qualsevol risc d’incendi.
 
El Parc Forestal és l'inici i final d'un recorregut didàctic que és diu el Pont de la Vila. Així mateix a la platja del Callao s’inicia el Camí del Nord o del Canigó (GR 83).
 
Les quatre platges de Mataró -Sant Simó, Callao, Varador i Ponent- sumen més de 1.700 metres de llargada i suposen un espai per al lleure i el bany però també per acollir, a la sorra i a l'aigua, diferents espècies animals i vegetals pròpies de la Mediterrània. Des de l’Agència Catalana de l’Aigua es realitza un seguiment de l’estat d’aquestes platges durant la temporada de bany.
 
La ciutat també és coneguda pel seu alguer, un ecosistema marí propi del litoral català que a Mataró destaca per la seva extensió i bon estat de conservació. Aquestes prop de 700 ha submarines, colonitzades per la Posidònia oceànica (planta característica de la Mediterrània), alberguen una elevada biodiversitat d'espècies animals i vegetals.
 
Tant l'alguer de Mataró com la zona forestal del parc del Montnegre i el Corredor del municipi estan incloses en la proposta catalana d'ampliació de la Xarxa Natura 2000 (programa europeu per a la conservació de la biodiversitat).
 
Mataró disposa d'una Ordenança de Civisme que regula, entre d'altres coses, la utilització dels espais públics, com les zones forestals i les platges.